Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jako poškozený při dopravní nehodě uplatňuji na pojišťovně viníka nehody náklady na léčbu. Na rehabilitačním oddělení byl dostupný pouze pokoj s menším počtem lůžek, za který jsem si musel připlatit. Pojišťovna odmítá tento příplatek proplatit. Argumentuje tím, že šlo o nadstandard, který nehradí. Má na to právo? Děkuji, Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
Dle § 6/2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný (zde viník autonehody) právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví.

V souvislosti s újmou na zdraví pak občanský zákoník ve svém § 2960 stanoví, že škůdce (zde viník autonehody, zastoupený pojišťovnou) hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.

Pakliže byla hospitalizace na nadstandardním pokoji rehabilitačního oddělení jedinou možností, jak na tomto oddělení čerpat zdravotní péči, jednalo se o nezbytně vynaložený náklad Vaší léčby, na jehož proplacení máte právo.

Pakliže se Vám nepodaří na pojišťovně proplacení tohoto příplatku vymoci, můžete se se stejným požadavkem obrátit na viníka autonehody. V této souvislosti připomínám, že osobou, která odpovídá za Vám způsobenou újmu (včetně nákladů Vaší léčby) je viník autonehody. Můžete ho proto kontaktovat s požadavkem na úhradu nákladů za nadstandardní pokoj na rehabilitačním oddělení s upozorněním, že pokud nebude ochoten Vás v tomto ohledu odškodnit, obrátíte se s žalobou na soud (zde ponechávám samozřejmě na Vašem zvážení, zda by se Vám podání žaloby, s ohledem na výši příplatku, o který se jedná, vůbec vyplatilo). Pokud Vám viník autonehody příplatek nahradí, bude se následně moci obrátit na svou pojišťovnu a požadovat po ní náhradu (to už však nebude Vaší starostí).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Musí pojišťovna proplatit nadstandard u pacienta po dopravní nehodě, pokud z kapacitních důvodů není volný standartní pokoj?