Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nemoc povolání, karpální tunel na levé ruce. Pracovní smlouvu na neurčito. Doplácejí mi mzdu do průměru. Přeřazen na lehčí práci. Zaměstnavatel vyplácí zbytek peněz přes pojišťovnu Kooperativa. Pokud dám sám výpověď a nahlásím se na úřad práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání, budu pobírat rentu z pojišťovny kooperativy? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
„Renta“, o které se v dotazu zmiňujete, se v právním jazyce nazývá „náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti“.

Dle § 271b/1 zákoníku práce přísluší tato náhrada zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu (s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu). Dle znění dotazu usuzuji, že Vaším zaměstnavatelem, resp. pojišťovnou Kooperativa, je postupováno v souladu s tímto ustanovením.

 

Odpověď na Váš dotaz dává § 271b/3 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
- náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání;
- za výdělek po pracovním úrazu se v takovém případě považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání;
- pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že právo na výplatu renty od pojišťovny Kooperativa budete mít i v případě ukončení pracovního poměru a Vašem zaevidování na úřadu práce (první odrážka). V takovém případě by Vám měla být vyplácena renta ve stejné výši, jak je tomu nyní, tedy ve stejné výši, jako když jste byl zaměstnán (třetí odrážka).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Budu dostávat rentu pokud dám výpověď u zaměstnavatele a budu zaevidován mezi uchazeče o zaměstnání na Úřadě práce ČR?