Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plnění denního odškodného po úraze: 6 týdnů jsem měla sádru a následující 2 měsíce jsem chodila na rehabilitace napsané od doktora po sundání sádry. Rehabilitace vycházely jednou až dvakrát týdně. Dle tabulek jsem se těmi celkem 3 měsíci vešla do maximální doby léčení. Pojišťovna mi ale uhradila pouze dny kdy jsem měla sádru + počet dní odpovídající počtu rehabilitací. Odvolala jsem se a bylo mi řečeno, že dny mezi rehabilitacemi jsem se neléčila.

Zdá se mi to jako nesmysl, protože i mezi tím se ruka pomalu uzdravovala a rehabilitace stejně nešly naplánovat hned po sobě bez pauzy.
V lékařské zprávě byl uveden datum ustálení zdravotního jako datum poslední rehabilitace.
Jedná se o pojišťovnu uniqa a v jejich VOP o rehabilitacích po úraze není ani slovo.
Jaký je Váš názor? Mám se ještě jednou odvolat?
Předem děkuji, Ivana

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčové znění uzavřené pojistné smlouvy, resp. všeobecných (či jiných) pojistných podmínek, které jsou její součástí.

Přestože nynější postoj pojišťovny se Vám jeví jako slovíčkaření, může vycházet ze skutečného nastavení smluvního závazku pojišťovny. V současné chvíli Vám doporučuji prostudovat Vámi uzavřenou pojistnou smlouvu a veškeré její relevantní součásti (především všeobecné či jiné pojistné podmínky) a ověřit, k čemu konkrétně se pojišťovna ve Vašem případě zavázala. Je nezbytné zjistit, zda se pojišťovna zavázala k poskytování denního odškodného za každý den od okamžiku vzniku úrazu do ustálení zdravotního stavu, resp. do ukončení léčby, anebo zda je povinnost vyplácet denní odškodné vázána pouze na dny léčení (v takovém případě je pak nutné ověřit, jakým způsobem jsou dny léčení, resp. léčba jako taková, definovány).

Souhlasím s Vámi v názoru, že za dobu léčby lze považovat celou dobu (2 měsíce), kdy jste docházela na rehabilitace. Rehabilitace je ostatně (alespoň zpravidla) procesem dlouhodobějším a její zhuštění do několika málo dní (následujících bezprostředně po sobě) by zdravotní efekt (zlepšení zdravotního stavu) neurychlilo.

Svůj náhled na věc můžete podpořit argumentem, že rehabilitace ve Vašem případě probíhala kontinuálně, tedy nikoli pouze tehdy, když jste docházela za lékařem/fyzioterapeutem, neboť jste prováděla rehabilitační cviky rovněž při svém pobytu doma- tedy mezi jednotlivými rehabilitacemi (pokud tomu tak skutečně bylo).

V každém případě Vám doporučuji pokračovat s pojišťovnou v jednání. Pakliže nebude pojišťovna ochotna svůj postoj změnit, připomínám, že spor mezi Vámi a pojišťovnou může být řešen mimosoudně, a to před Českou obchodní inspekcí:
https://www.coi.cz/
(jak to vyplývá z § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele).

Druhou možností pak samozřejmě zůstává soudní řešení nastalého sporu. Rozhodnete-li se pro podání žaloby, doporučuji Vám advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz

_______________________
Právní předpis zmiňované v odpovědi: zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Plnění denního odškodného pojišťovnou po úraze - jen v době nošení sádry a rehabilitace