Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaká je možnost obrany proti rozhodnutí pojišťovny neplnit storno zájezdu - brání se tím, že nemoc již existovala, což mají i v podmínkách smlouvy (které mimochodem nám pojišťovna se smlouvou nezaslala a on-line jsou prakticky k nedohledání, a i kdyby náhodou ano, s rakovinou jaksi nikdo nepočítal a zájezd ve výši cca 47 500 Kč bychom samozřejmě neobjednávali).

Četl jsem různé výklady této sporné výluky - před časem jsme odchytli soudní uspění v případě obdobného zamítnutí z důvodu ve výlukách stanovené duševní nemoci.
Přikládám korespondenci, kdy i potvrzení zamítnutí je plné výrazů "prý" a "údajně", přestože jsme dodali i operujícím chirurgem jednoznačně doložené skutečnosti - rovněž v příloze. Děkuji Lubor

Pozn. : přílohy nejsou běžným uživatelům webu poradny k náhledu.

 

ODPOVĚĎ:
Výluky z pojištění jsou sice v pojistných podmínkách formulovány jednoznačně, to však samo o sobě ještě nemusí nic znamenat.

Máte-li v úmyslu pokračovat ve sporu s pojišťovnou, bude vhodné zaměřit se ve své argumentaci:
1/ na účel předmětného ustanovení (tedy za jakým účelem byla předmětná výluka do pojistných podmínek zařazena),
2/ na otázku souladu takového ustanovení (resp. spíše výkladu tohoto ustanovení, který zaujala pojišťovna) s dobrými mravy.
Lze předpokládat, že pravým účelem předmětného ustanovení je vyloučit z pojištění ty případy, kdy má klient povědomí o své nemoci, je si vědom toho, že tato nemoc (její projevy či vývoj), popř. nezbytné léčení této nemoci mu mohou zabránit v účasti na zájezdu, přičemž klient i přesto zájezd zakoupí (vědomě tak na účet pojišťovny riskuje, že zájezdu se nebude moci zúčastnit a způsobí tak pojistnou událost v podobě vzniku své povinnosti hradit cestovní kanceláři stornopoplatky).
Toto ustanovení se naopak nemůže vztahovat na ty případy, kdy klient neměl o svém onemocnění povědomí, tzn. že zájezd zakupoval v dobré víře ve své zdraví (tzn. že vědomě vznik pojistné události neriskoval).
Výklad, který zaujímá pojišťovna, totiž že předmětné ustanovení vylučuje z pojištění všechny nemoci, které v okamžiku zakoupení zájezdu existovaly, byť by se dosud neprojevily, lze považovat za jsoucí v rozporu s dobrými mravy. Klient nemůže být sankcionován (v podobě nevyplacení pojistného plnění) za skutečnosti (onemocnění), o jejichž vzniku nemohl mít povědomí a které nemohl nikterak ovlivnit.
Argumentovat by bylo možné rovněž neurčitostí předmětného ustanovení, neboť začasté nebude možné přesně stanovit, kdy daná nemoc propukla (s čímž jsou však v pojistných podmínkách spjaty pro klienta nepříznivé následky). Uvažovat by bylo možné rovněž o diskriminační povaze takového ustanovení (resp. výkladu tohoto ustanovení, který zaujala pojišťovna), resp. o založení nerovného přístupu k čerpání pojistného plnění.

Nastalý spor s pojišťovnou můžete v zásadě řešit dvěma způsoby:
1/ mimosoudně, a to před Českou obchodní inspekcí: https://www.coi.cz/
(jak je Vám tato varianta nabízena pojišťovnou v e-mailu ze dne 24. 5. 2018),
2/ soudní cestou, tedy podáním žaloby k soudu.

Jako rychlejší a méně nákladnou variantu lze označit mimosoudní řešení tohoto sporu.

V obou případech zvýšíte své šance na procesní úspěch, pokud využijete služeb advokáta (který se zabývá oblastí občanského práva, spotřebitelskými vztahy či pojistným právem) : www.advokatikomora.cz

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neproplacení storna zájezdu - výluka z pojistky v pojistné smlouvě