Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bratr se před mnoha lety rozvedl, jeho bývalá manželka si ponechala jeho příjmení, přestože se znovu vdala. Teď je dokonce ve vězení za opakované podvody a majetkovou trestnou činnost. Celá naše rodina se za ni stydí, že vláčí naše dobré jméno bahnem. Můžeme ji nějak přinutit, aby změnila příjmení?

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Nikoli, bývalou manželku Vašeho bratra ke změně příjmení právně donutit nelze.
Je nutné si uvědomit, že pakliže bývalá manželka Vašeho bratra přijala po svatbě jeho příjmení, stalo se jejím příjmením, o němž do budoucna rozhoduje výlučně ona. Nelze tedy hovořit o tom, že bývalá manželka Vašeho bratra i po rozvodu nosí příjmení Vašeho bratra či Vaší rodiny – jedná se o její příjmení (byť shodné s příjmením Vašeho bratra a Vaší rodiny).
V této souvislosti lze poukázat na § 77/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení … která mu podle zákona náležejí. Každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu. “
Výše uvedené se samozřejmě vztahuje rovněž na příjmení bývalé manželky Vašeho bratra. Pouze bývalá manželka Vašeho bratra je tudíž oprávněna vznést na matričním úřadě žádost o změnu svého příjmení. Bude-li si chtít své aktuální příjmení ponechat, nelze s tím nic dělat – dle výše citovaného ustanovení občanského zákoníku má na toto příjmení (a na jeho ochranu) právo.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.