Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bratr je pacient psychiatrické léčebny, je v ochranné ústavní léčbě. Není zbavený svéprávnosti. Do léčebny mu chodí jeho invalidní důchod a zde je problém. Paní primářka požaduje od nás rodinných příslušníků žádost, pokud on nám chce poslat část peněz, zároveň žádanku od bratra na vyplacení těchto peněz. Zároveň chce rozpis co mu z peněz koupíme a následně doložit účtenky, faktury.

Pokud toto nesplníme neodsouhlasí primářka poslání bratrových peněz. Myslím, že primářka jedná protiprávně. Bratr si může s penězi nakládat podle svého a ona mu v tom brání. Prosím o radu. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Nutno přiznat, že Vámi popsané počínání paní primářky vypadá – alespoň na první pohled – poněkud zvláštně. Není-li Váš bratr nijak omezen ve svéprávnosti (v oblasti nakládání s finančními prostředky), je skutečně oprávněn disponovat se svými penězi zcela volně. Je samozřejmě pravdou, že Váš bratr je povinen se po dobu své hospitalizace podrobit interním pravidlům daného poskytovatele zdravotních služeb (domácí řád či obdobný předpis) – tato pravidla však nemohou do práv Vašeho bratra (a vlastně i členů jeho rodiny) zasahovat více, než je nezbytně nutné (a jak to souvisí s jeho hospitalizací).
Pro získání většího množství informací Vám doporučuji:
- nahlédnout do rozhodnutí, kterým byla Vašemu bratrovi nařízena ochranná ústavní léčba (je možné, že nějaké omezení nakládání s finančními prostředky může být obsaženo zde),
- oslovit paní primářku a dotázat se jí na právní oporu jejích požadavků (pokusit se tedy zjistit, z jakého obecně závazného právního či interního předpisu dovozuje své oprávnění vznášet na Vašeho bratra a členy jeho rodiny tyto požadavky).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.