Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vyřídila jsem svému příteli z Tuniska pozvání ke krátkodobému pobytu v České republice, úřad VFS v Tunisu mu ale odmítl vydat vízum, i když byly splněny všechny potřebné podklady pro jeho vyřízení. Chci se zeptat, zda je možnost odvolání, případně požádat o radu, jak dále postupovat. Děkuji. Anastázie.

ODPOVĚĎ:
Na případ Vašeho přítele by se měl vztahovat § 20/7 zákona o pobytu cizinců na území ČR, dle něhož platí, že:
„Zastupitelský úřad písemně informuje cizince … o důvodech neudělení víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o neudělení víza Ministerstvo zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza (§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza soudem …“
Předpokládám proto, že Váš přítel byl o možnostech obrany (konkrétně o možnosti podat k Ministerstvu zahraničních věcí ČR žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza) informován, a to přímo v zamítavém rozhodnutí, které obdržel.
Co se týče podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza, je nezbytné dodržet lhůtu 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. Konkrétně dle § 180e/2 a 3 zákona o pobytu cizinců na území ČR platí, že:
„Žádost o nové posouzení důvodů … podává cizinec u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení o neudělení víza … podání žádosti nemá odkladný účinek …
Žádost o nové posouzení důvodů … musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza …“
Pakliže by byla Vašemu příteli zamítnuta i žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza, mohl by se případně bránit soudní cestou (v rámci správního soudnictví).
Podrobnější informace k dalšímu postupu naleznete zde:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/zamitnuti_viza/index.html
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.