Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracovala jsem u jedné firmy, kde jsem po měsíci musela ukončit pracovní poměr, jelikož se mi nelíbil přístup vedení k zaměstnancům a také bezpečnost dětí na pracovišti. Tohle jsem vše napsala na google recenze a nyní je mi vyhrožováno, že pokud příspěvek nesmažu bude mne kontaktovat firemní právník.

Mají právo mi takhle vyhrožovat? Jak mohli přijít na to že jsem to psala já? S firmou jsem měla problémy po ukončení pracovního poměru, jelikož mi nezaplatili řádnou výplatu.
Text:
I would like to take this opportunity to address some important aspects regarding School that seem to have gone unnoticed by many of the parents who have given the school high ratings. It is crucial that we, as responsible parents, not only consider the educational aspect but also take the time to engage with the teachers who are caring for our children, to consider the emotional well-being and safety of our children under the care of the school.
Regrettably, School falls short in providing a secure and nurturing environment for our children. The absence of proper safety measures raises concerns that should not be ignored. Parents have the right to be well-informed about the actions taken by the school to guarantee the protection and welfare of our precious little ones. Transparency and open communication in this regard are pivotal for establishing trust and ensuring the utmost safety of our children.
Furthermore, it is disheartening to observe that School undervalues the staff members responsible for caring for our children. By underpaying and neglecting their support, the school demonstrates a disregard for the well-being of its employees. We must acknowledge that educators are the backbone of a nurturing learning environment. Failing to adequately compensate and support them jeopardizes the quality of education and care our children receive.
As concerned parents, it is crucial that we engage in constructive discussions and actively collaborate to bring about positive changes within our school community. By working together, we can foster an environment where our concerns are addressed and improvements are made. Let us prioritize the well-being and education of our children, striving for a school that truly values its students, staff, and the quality of service it provides.
Our children deserve a safe, nurturing, and high-quality educational environment. By addressing these concerns and collectively working towards positive change, we can contribute to the continuous improvement of School and the well-being of our beloved children.

ODPOVĚĎ:
Je nutné si uvědomit – a uvědomit by si to měla především daná škola – že kritika není protiprávní (samozřejmě za podmínky, že nepřekračuje určité meze).
Vámi citovaný text se mi jeví dosti obecný a korektní. Nemyslím si proto, že byste jeho uveřejněním předmětnou školu poškodila, resp. jí protiprávně způsobila újmu.
Domnívá-li se škola, že tento text je neoprávněnou kritikou, může se obrátit na provozovatele webových stránek, kde je Váš text publikován, a domáhat se jeho odstranění (a to ve smyslu § 5 zákona o některých službách informační společnosti).
Pakliže na své kritice trváte, můžete text ponechat beze změny a vyčkat, zda škola podnikne nějaké právní kroky (anebo zda se spokojí pouze s vyhrožováním právníky).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 480/2004 Sb. , o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.