Počet stránek ve webu: 42.093

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měli jsme opakovaně problém s odtokem odpadů. Týden zpět (nyní 4.3.2023) jsme oslovili město, neboť problém je za hranicí našeho pozemků. K brance odpad odteče, problém je pod silnicí. Silnicí/ulicí = veřejné prostranství. Přišlo nám vyjádření od VAS, že bylo zjištěno to a to (viz příloha). Že to máme opravit na naše náklady.

Neposkytli žádné výsledky, které objevila kamera. Ohání se zákony, my jim však nerozumíme. Neboť obecní zákon říká, že veřejné prostranství už není náš majetek. Potřebuji znát odpověď, zda mají právo to od nás vyžadovat a náklady platíme my? Pokud ano, to prostě můžu jen tak rozkopat chodník, silnici, která je obce? A poslední věc, mohou nám dávat limit 2 měsíce a ještě k tomu neoficiálním vyjádřením jako je e-mail? Jsem na mateřské a manžel opravdu neufinancuje během 2 měsíců opravu za xy tisíc. Mockrát děkuji za odpověď. Bohuslava.

 

ODPOVĚĎ:
S vodárenskou společností lze souhlasit v tvrzení, že kanalizační přípojka (v celé její délce – tedy i ten její úsek, který zasahuje mimo Váš pozemek) je Vaším vlastnictvím (jak to vyplývá z § 3/6 zákona o vodovodech a kanalizacích a z § 509 občanského zákoníku).
Je rovněž pravdou, že vlastník kanalizační přípojky (tedy Vy) je povinen „… zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna“ (§ 3/5 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Nejde tedy o to, že by Vám vodárenská společnost mohla ukládat nějaké povinnosti – ve Vámi postoupeném dopise jste vodárenskou společností upozorňováni na povinnost, která je Vám uložena přímo zákonem (jak vyplývá z výše citovaného § 3/5 zákona o vodovodech a kanalizacích). Z tohoto důvodu není dle mého názoru nutné dodržet stanovenou dvouměsíční lhůtu – vodárenská společnost nedisponuje (ve vztahu k Vám) žádnou vrchnostenskou pravomocí (nemůže Vám tedy nařizovat, dokdy je opravu nutné provést – je však samozřejmé, že opravu není možné odkládat).
Vycházím samozřejmě z předpokladu, že informace uvedené vodárenskou společností v předmětném dopise jsou pravdivé – tzn. že kanalizační přípojka je poškozená (popraskaná) v celé své délce. Domníváte-li se, že nikoli (popř. chcete-li si tyto informace ověřit), můžete si od vodárenské společnosti vyžádat pořízený kamerový záznam a konzultovat ho s odborníkem.
Vodárenská společnost však ve svém dopise zcela pominula jedno ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích, které je pro Vás výhodné. V dotazu uvádíte, že Vámi vlastněná kanalizační přípojka zasahuje určitou svou částí do obecního pozemku, který je veřejným prostranstvím. V této souvislosti připomínám, že pojem „veřejné prostranství“ je v § 34 zákona o obcích definován následovně:
“Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ”
Předmětným ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích je jeho § 3/7, dle něhož platí, že:
„Opravy a údržbu … kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. “
Doporučuji Vám proto znovu kontaktovat vodárenskou společnost a s poukazem na toto ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích se domáhat toho, aby byla oprava té části Vaší kanalizační přípojky, která zasahuje do obecního pozemku, provedena (a financována) vodárenskou společností.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.