Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Měl bych dotaz ohledně pochopení výjimek v případě mobilizace. Narazil jsem na § 25 třetí bod viz odkaz (pokud je tedy stále platný).   https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-branne-povinnosti-a-jejim-zajistovani-branny-zakon/f2882290/#p25.   Chápu správně, že v případě manželů, kterým se narodí dítě, mají tak dítě automaticky ve společné péči a na oba dva se tedy vztahuje tato výjimka?

Druhů péče může být víc (společná, střídavá atd.) ale v tom textu to není specifikováno. Také se tam píše, že můžou jít k odvodnímu řízení pouze se souhlasem - neznamená v tomto případě, že "mlčení" je automaticky souhlas? (zní to možná hloupě, ale často tento způsob dnešní svět využívá/zneužívá).   Pokud si tuto záležitost vykládám špatně, můžete mi více přiblížit problematiku a případně vysvětlit za jakých podmínek mohou muž i žena zůstat s dítětem, aniž by šli na odvodové řízení? Předem děkuji za vstřícnost a Vaší odpověď. Nikolas.

 

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Váš výklad předmětného ustanovení je správný. Dle § 25/3 branného zákona platí, že:
"Těhotná žena se k odvodnímu řízení a k výkonu mimořádné služby nepovolává. Žena nebo muž pečující o dítě do 3 let smějí být povoláni k odvodnímu řízení jen se svým souhlasem. Žena nebo muž pečující o dítě do 8 let se k výkonu mimořádné služby nepovolávají; to platí obdobně i pro osamělou ženu a osamělého muže, kteří pečují o dítě, které nedosáhlo věku 15 let."
Právě proto, že pojem "péče" není nijak blíže definován, vztahuje se toto ustanovení na všechny typy péče o děti - tedy společnou péči obou rodičů, výlučnou péči jen jednoho z rodičů či péči střídavou.
Pokud jde o větu: " Žena nebo muž pečující o dítě do 3 let smějí být povoláni k odvodnímu řízení jen se svým souhlasem.", v žádném případě nemůže být tento souhlas udělen mlčky - v tomto případě mlčení souhlas rozhodně neznamená. Pokud by zákonodárce takovou konstrukci zamýšlel (což by bylo v demokratickém právním státě nanejvýš alarmující), zajisté by toto ustanovení formuloval jinak.
Pro získání dalšího právního názoru můžete toto ustanovení konzultovat přímo s Ministerstvem obrany ČR:
www.army.cz
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 585/2004 Sb. , o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.