Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S matkou jsme zhruba do mých pěti let žili s mužem, říkejme mu třeba Adam, za kterého byla vdaná. Tohoto muže mám také psaného v rodném listě, ale vztah otec a dcera nikdy nefungoval, tak, jak by měl. Poté jsme s matkou odešli za mužem, tomu říkejme třeba Petr, u kterého jsem teprve poznala, co je to vztah otec a dcera.

Přijal mě úžasně, dal a dává mi lásku dodnes. Proto Petra považuji za svého otce. Se zmiňovaným Adamem udržuji vztah jen z povinnosti. Matce na mě platil výživné v částce 1.000 Kč měsíčně. Bral si mě zhruba jednou za 14 dnů/3 týdny na pár hodin, když jsem byla dítě. Dnes (30.09.2022) je mi 28 let, navštěvuji ho zhruba 2x do roka. Vztah k němu už nikdy mít nebudu, vlastně ho pořádně neznám by se dalo teoreticky říci. Když tam přijedu, snaha o komunikaci z jeho strany nějaká asi je, ale u mě je to jednoznačné. Ráda bych si změnila příjmení po Petrovi, který mi byl vždy tátou. A nejsem si jistá, jestli to mohu udělat, aniž by to mělo případně nějaké následky ze strany Adama. Přemýšlím nad tím už velmi dlouho a opravdu bych si přála aby se tomu tak stalo. Možná je tento dotaz nesmysly, ale chci si být jistá. A jistá si nejsem, jestli ze strany Adama mohu čekat případné nepříjemnosti, na které aktuálně nemám kapacitu je následně řešit, jako například dejme tomu ze žárlivosti a zlosti možné tahanice po soudech - testy otcovství, aby si něco dokázal, nebo žádání vrácení alimentů, které posílal do mých 26 let. Zkrátka, jestli si můžu beze strachu příjmení změnit tak, jak cítím, tak jak bych si přála, aniž by mi hrozily komplikace ze strany Adama? Pokud by hrozily, tak jaké? Děkuji za vyslechnutí a odpověď. S přáním pěkného dne, Dobroslava.

 

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste již zletilá, můžete si změnit příjmení i bez souhlasu Vašeho papírového otce. Nemusíte se tedy obávat toho, že by Vám papírový otec kvůli změně příjmení dělal jakékoliv problémy - ve změně příjmení Vám nemůže nijak bránit. Pro změnu příjmení je zapotřebí podat písemnou žádost matričnímu úřadu v místě Vašeho bydliště.
Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství) žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění
K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen
a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství),
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství, 16)
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
Je také zapotřebí počítat s tím, že při změně příjmení je nezbytné uhradit správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.