Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné mého otce zbavit svéprávnosti? Od března roku 2022 žil v autě, jako bezdomovec, naší veškerou pomoc odmítl, žebrá u obchodního centra, za vyžebrané peníze kupuje jen cigarety a alkohol, jídlo odmítá i od cizích lidí i od nás.   Nyní se ztratilo i vozidlo neznámo kam a otec přespává u OC na nákupních košíkách. Do azylového domu odmítá jít, protože nechce bydlet s více lidmi.

Zdravotně na tom nebude dobře dobře a myslím, že i mentálně bude mimo realitu. Ale v tuto chvíli nejsem bez jeho svolení schopná ho kamkoliv umístit.   S blížící zimou o něj mám vážně strach, ale jsem matka samoživitelka a vážně není v mých možnostech vzít si ho domů a živit ho, hlavně nechci, aby můj syn přihlížel jeho alkoholismu. Ale bez alkoholu je agresivní a já mám strach ho konfrontovat sama. Děkuji za odpověď Jaromíra.

 

ODPOVĚĎ:
V současné době není možné svéprávnosti člověka zcela zbavit, je možné svéprávnost pouze omezit. Omezení svéprávnosti upravují § 55 - 65 občanského zákoníku. Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.
Pokud se domníváte, že Váš otec trpí duševní poruchou, která není jen přechodná a která snižuje jeho schopnost právně jednat, podejte k okresnímu soudu v místě otcova bydliště návrh na omezení jeho svéprávnosti. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které nabízí bezplatné právní poradenství. V návrhu uveďte všechny skutečnosti, které jsou dle Vašeho názoru důležité pro posouzení duševního stavu Vašeho otce. Můžete také navrhnout osobu, kterou by měl soud určit opatrovníkem. V případě, že takovou osobu nenavrhnete a soud svéprávnost Vašeho otce omezí, určí opatrovníka sám. zpravidla se jedná o tzv. veřejného opatrovníka, tzn. pracovníka městského úřadu v místě otcova bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.