Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tatínek zemřel 9.5.2022 v nemocnici v Olomouci. Cca 16 let žil ve vztahu s partnerkou, která se o něj starala v době nemoci. Když táta zemřel, nebyl žádný pohřeb, ale pouze zpopelnění a uložení do urny. My jsme začali zařizovat, a následně koupili urnový hrob v Kolíně, kde žijeme. Až do tohoto okamžiku jeho bývalá družka se vším souhlasila.

Bohužel si ze dne na den vše rozmyslela, a dokonce nám odmítá dát urnu k uložení. Zpopelnění platila jako jeho družka ona. Můj dotaz je: Jakým způsobem můžeme urnu dostat zpět? A může nám vůbec urnu odmítnout dát? Děkuji za odpověď, Vilma.

 

ODPOVĚĎ:
Na Vámi popsaný případ je výslovně pamatováno v § 92/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic."
Vzhledem k tomu, že urna s ostatky Vašeho otce nebyla uložena na veřejném pohřebišti, má na její vydání právo (a to v tomto pořadí) :
a/ osoba, kterou Váš otec před svou smrtí výslovně určil (z dotazu nevyplývá, že by tak Váš otec učinil),
b/ manželka Vašeho otce (o které se v dotazu nezmiňujete),
c/ dítě Vašeho otce (tedy například Vy),
d/ rodič Vašeho otce (o kterém se v dotazu nezmiňujete),
e) dědic Vašeho otce (to však pouze tehdy, není-li žádná z osob dle písm. a/ - d/, nebo odmítnou-li tyto osoby ostatky převzít).
Není-li proto žádná osoba dle písm. a/ nebo b/, svědčí Vám právo na vydání urny s ostatky Vašeho otce. Odmítne-li Vám jeho bývalá družka urnu vydat, nezbude Vám než se svého práva domáhat soudní cestou. Pro přípravu předžalobní výzvy, žaloby a pro zastupování v rámci soudního řízení Vám lze doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.