Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousedovi jsem povolil stavbu opěrné zídky na mém pozemku. Bohužel, smlouvu o pronájmu části pozemku, kterou zídka zabírá i za symbolické nájemné odmítá, rovněž tak i prodej za tržní cenu v místě obvyklou. Stavební úřad jej donutil, aby stavbu upravil tak, aby nepodléhala stav. povolení. Tím pokládá věc za vyřízenou. Mám si stěžovat na stavební úřad, komisi veřejného pořádku, nebo jít k soudu? Dle mého je to neoprávněné vžívání pozemku. Stav trvá již 9 let.

ODPOVĚĎ:

Pokud Váš soused v řízení před stavebním úřadem prokázal, že k výstavbě opěrné zídky získal Váš souhlas, je z hlediska stavebního úřadu skutečně vše v pořádku a stavební úřad Vám ve sporu se sousedem již nepomůže.
Pakliže jste se sousedem při udílení Vašeho souhlasu nesjednal žádné podrobnosti (úplatnost/bezúplatnost, doba užívání části Vašeho pozemku apod.), jedná se o běžný soukromoprávní spor, jehož podstatou je bezdůvodné obohacení na straně Vašeho souseda.
V této souvislosti je podstatný § 2991 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch … protiprávním užitím cizí hodnoty ...“
Odmítá-li soused v této souvislosti jakoukoli dohodu, nezbývá Vám, než se obrátit s žalobou na vrácení bezdůvodného obohacení na okresní soud. Pro přípravu předžalobní výzvy a popř. i následné žaloby, stejně jako pro vedení soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.