Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Mám trochu komplikovanější dotaz ohledně poplatků za studium. Můj vysokoškolský život vypadá takto: Po střední škole jsem šla studovat magisterský pětiletý obor (bez bakaláře, rovnou pětiletý), po celých dvou letech (4 semestrech) jsem zjistila, že to není nic pro mě a studium ukončila (zanechala) - klasicky jsem hned podala žádost o ukončení.

Šla jsem studovat na jinou univerzitu tříletý bakalářský obor, s tím, že jsem počítala, že po dvou letech si budu za studium platit. Jenže ani tady jsem se nenašla. Dokončila jsem jeden rok (dva semestry) a studium přerušila, kdybych se náhodou chtěla vrátit. Aktuálně už jsem se napotřetí našla a šla na té stejné univerzitě studovat magisterský šestiletý obor (opět rovnou magisterský, není mezi tím žádný stupeň bakalářského). Aktuálně jsem v něm ve čtvrtém ročníku (8. semestr). Bakalářské studium mám přerušeno do 1.10.2023. Pokud do té doby nenastoupím, předpokládám, že mi bude ukončeno samo jako neúspěšné a začne se započítávat do celkové doby studia. A konečně se dostáváme k mému dotazu - kdybych studium na bakaláři nepřerušila tehdy, ale ukončila rovnou jako neúspěšné, vznikla by mi povinnost platit poplatky na konci 9. semestru (první semestr 5. ročníku mého aktuálního magisterského studia) - z doby covidu nám byl ještě k dobru přičten jeden semestr, myslím, že to tak udělaly všechny VŠ. Jinak by to samozřejmě bylo už teď na konci 4. ročníku. A teď už opravdu ten dotaz - bakalářské studium mi tedy tím pádem definitivně skončí toho 1.10. 2023 a mně tam najednou skočí samozřejmě poplatky za studium, protože budu na konci 5. ročníku. Můžou být ty poplatky vyměřeny i zpětně za ten předchozí semestr)? Protože najednou se mi od nezpoplatněné doby studia odečte další rok vlivem toho bakaláře. Nebo už to není možné a budu skutečně platit až od toho 1. 10. 2023? Předem děkuji za odpověď, snad se mi to povedlo napsat nějak srozumitelně.

 

ODPOVĚĎ:
Pravidla pro vznik povinnosti studenta hradit poplatek za delší studium jsou zakotvena v § 58/3 zákona o vysokých školách, dle něhož platí, že:
„Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou …“
Z výše citovaného ustanovení nevyplývá, že by byla vysoká škola oprávněna účtovat poplatek za delší studium pouze do budoucna – naopak – zákon v této souvislosti hovoří o účtování poplatku za každých dalších započatých šest měsíců studia (tedy v podstatě za každý další započatý semestr).
Domnívám se proto, že vysoká škola bude oprávněna účtovat Vám poplatek za delší studium (po 1. 10. 2023) i zpětně, a to od chvíle, kdy jste překročila stanovenou maximální celkovou délku studia (zvětšenou o jeden rok).
Jedním dechem však dodávám, že klíčový bude v této souvislosti názor vysoké školy. Doporučuji Vám proto navštívit studijní oddělení a na pravidla účtování poplatku za delší studium se zde informovat.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.