Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat na právní názor ohledně této situace: Stojím u přechodu pro chodce s elektrickou koloběžkou vedle sebe. U přechodu jsou semafory, které jsou vypnuté. Na druhém konci chodníku stojí chodci. Auta projíždí, já čekám až projedou všechny nebo některé dá přednost. Na druhé straně u chodců zastaví auto a dává jim přednost.

Chodci přecházejí z druhé strany a já tedy taky v tem samý okamžik vstoupím na přechod. Udělám asi dva kroky do přechodu, pak dám jednu nohu na koloběžku a odrazím se (elektrický pohon nebyl aktivní, u tohoto modelu se nedá ani rozjet elektricky z místa, nejdříve se musí odrážet a dosáhnout rychlosti nejméně 5km/h). Rychlost tedy byla nižší než 5km/h, podobně jako bych šel rychlejší chůzí. V ten okamžik se rozjede auto, které dávalo přednost chodcům a srazí mě. Kdo za nehodu může? Porušil jsem nějaký zákon, když jsem se na přechodu pro chodce odrazil na koloběžce? Případně konkrétně jaký? Hledal jsem a nemohl jsem najít žádný zákon, který by konkrétně cyklistovi nebo koloběžkáři zakazoval jet po přechodu pro chodce, případně na přechodu pro chodce nasedat a rozjíždět se. Existuje nějaký takový? Nebo je k tomuto nějaký judikát?

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz je nutné hledat v zákoně o silničním provozu. V první řadě považuji za vhodné osvětlit několik základních pojmů, jak jsou v tomto zákoně definovány (a to konkrétně v jeho § 57/ 2 a především v jeho § 2) :
- jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka,
- chodec je i osoba, která vede jízdní kolo,
- přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou,
- přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud jste tlačil koloběžku, byl jste z hlediska pravidel silničního provozu považován za chodce, pokud jste na koloběžku nasedl, resp. započal jízdu na ní, stal jste se cyklistou.
Ve Vašem případě spatřuji problém v tom, že v průběhu přecházení přes přechod pro chodce jste se z chodce změnil v cyklistu (jelikož jste přímo na přechodu pro chodce započal jízdu – byť pomalou – na koloběžce). Jak vyplývá z výše uvedených definic, je přechod pro chodce určen pro přecházení pozemní komunikace chodci, nikoli pro její přejíždění cyklisty (pro ně jsou zřizovány značené přejezdy pro cyklisty).
Dle mého názoru jste tudíž byl povinen dokončit přecházení pozemní komunikace po přechodu pro chodce jako chodec, tedy tlačíce koloběžku. Pak by bylo vše v pořádku. Jelikož jste však na koloběžku nasedl a započal jízdu, stal jste se cyklistou, který nemá na přechodu pro chodce své místo. Výše uvedené je ilustrováno například tím, že pravidla pro přecházení pozemní komunikace chodci po přechodu pro chodce jsou upravena na jiném místě než pravidla pro přejíždění pozemní komunikace cyklisty po přejezdu pro cyklisty (jak to vyplývá z § 54/3 a § 57/8 zákona o silničním provozu).
Výše uvedené však dle mého názoru nemění nic na odpovědnosti dotyčného řidiče. Sama skutečnost, zda jste se dopustil porušení pravidel silničního provozu či nikoli tím, že jste na přechodu pro chodce nasedl na koloběžku a po tomto přechodu pokračoval dále jako cyklista, není rozhodná, neboť dotyčný řidič byl povinen neohrozit nikoho, kdo se na přechodu pro chodce pohyboval (§ 5/2 písm. f) zákona o silničním provozu).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může jet chodec na koloběžce na přechodu pro chodce nebo ne?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.