Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Dostal jsem ve škole (střední škola) od třídního učitele ředitelskou důtku a vynadáno a přijde mi bezdůvodná, nesmyslná, že jsem jí dostal kvůli úplné hlouposti. Jeho cílem podle mně bylo jenom ublížit mi, poškodit mně, připravit mně o studium. Přišlo mi, že nepostupoval, tak jak by se mělo, protože to byl jenom jediný přešlap, co jsem udělal za celé tři roky (2018-2021), co na té škole studuji.

Učitel nám do hodiny dává úkoly na něco, co nám ani důkladně nevysvětlí a potom nás hned další den z toho známkuje. A říká nám, že ten, kdo to do konce hodiny neukáže, tak nám dá za 5. A také nás známkuje ošklivými známkami a já pak se cítím z toho uraženě a mám pak psychické problémy. O té hodinu nás deptal a stresoval něčím, co se ani nedalo pochopit. Ani ten nejchytřejší kluk ve třídě to nevěděl. A já se pak cítím uraženě (ublíženě), když já to nevím. Spolužák se ptal učitele, ale on mu zopakoval skoro to samé a ani mu neporadil, tak se zeptal mně a já chudák vystresovaný, vynervovaný, uražený, úzkostný z toho, že neudělám maturitu a nebudu to jediný ve třídě umět a kvůli tomu, že jsem řekl tomu klukovi, co se mně ptal: ,, Že on plácá úplné hlouposti, já vůbec nechápu o čem mluví." a on se kvůli tomu hrozně moc naštval, na mně naštval a vůbec jsem nepochopil proč a začal na mně být vzteklý a nadávat a potom mi řekl, máš ředitelskou důtku. Přijde mi bezcitný a bezpáteřní. On nám u té jedné věci, co nám vysvětloval řekl, pokuste se tu věc nastavit a potom mi kámoš řekl, že se to tam ukáže samo, když se to zapojí. Nebo i když dneska (01.11.2021) jsme měli s ním hodinu, tak začal na mně řvát, být vzteklý a protivný, že jsem si nepřišel pro tu důtku do kanceláře, protože se ho hrozně moc bojím, že mně bude mlátit.   Takže mně jenom takhle asi šikanuje, aspoň se já takhle cítím, ale nevím jestli i ostatní spolužáci. A k tomu ještě nebere ohledy na to, že trpím autismem, depresemi a úzkostmi, přitom mají zprávu z pedagogického zařízení nautis o tom. Nebo mi dělá naschvály kvůli tomu, že jsem autista a mám ty deprese s úzkostmi a potom si může na mně dovolat, a mít výmluvy na to. Jsem hodný kluk, nikdy bych nic špatného nikomu neudělal.

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jste onu ředitelskou důtku skutečně obdržel či zda Vám třídní učitel jejím uložením pouze vyhrožoval. V této souvislosti upozorňuji, že tzv. ředitelskou důtku (správně důtku ředitele školy), jak již její název napovídá, může uložit pouze ředitel školy. Je důležité, zda Vám byla tato důtka předána v písemné podobě, popř. zda o této důtce byli vyrozuměni Vaši rodiče (pokud jste nezletilý). V této souvislosti upozorňuji na § 10/6 vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, dle něhož platí, že:
"Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí ... uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka."
Důtka ředitele školy je jedním z kázeňských opatření. Jedná se však o kázeňské opatření, které nemá pro žáka/studenta právní důsledky - tzn. , že uložená důtka nemá žádný vliv na pokračování ve studiu (toto studium nemůže být uloženou důtkou nijak ohroženo). Z tohoto důvodu není možné se proti uložené důtce ředitele školy bránit soudní cestou (ve správním soudnictví) - jak to vyplývá například z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, o kterém se zmiňuje tento článek:
https://www.mesec.cz/clanky/nesouhlasite-s-reditelskou-dutkou-vasi-ratolesti-muzete-to-dat-k-soudu/
Proti uložené ředitelské důtce byste se mohl (teoreticky) bránit soukromoprávní cestou, tzn. podáním žaloby k místně příslušnému civilnímu soudu. To by přicházelo v úvahu, pokud by Vám byla důtka uložena prokazatelně neoprávněně, popř. by jejím uložením byla sledována pouze šikana Vaší osoby. Pakliže by takový protiprávní postup vedl k zásahu do Vašich osobnostních práv (měl by například za důsledek stres a psychické strádání), mohl byste se soudní cestou domáhat zneplatnění důtky, omluvy ze strany školy apod. Osobně se však domnívám, že stres spjatý s vedením soudního řízení za takový výsledek nestojí. Pokud byste se přesto rozhodl řešit nastalý problém soudní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:   www.advokatikomora.cz  (a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Do řešení nastalé situace (zejména pak zhoršených vztahů s třídním učitelem) Vám doporučuji zapojit Vaše rodiče. Ideálně s asistencí školního psychologa se můžete pokusit třídnímu učiteli vysvětlit, že je nezbytné brát v potaz Vaše psychické obtíže.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 13/2005 Sb. , o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.