Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mé matce zemřel manžel (můj otčím) a v době jeho úmrtí byla i má matka v nemocnici. Poprosila tedy o zařízení pohřbu a souvisejících záležitostí syna svého zesnulého manžela z prvního manželství. Syn pohřeb zařídil a byli domluveni, že má matka, až se dostane z nemocnice, vyzvedne si urnu s pozůstatky a manžela pochová do hrobu v místě jejich bydliště.

Tam chtěl spočinout i zesnulý manžel. Nicméně jeho syn si urnu vyzvednul dříve a odmítnul ji matce vydat s tím, že si otce pochová sám a na místo dle vlastního uvážení. Od té doby odmítá komunikovat a tělesné pozůstatky manželce zesnulého (mé matce) vydat. Rád bych se zeptal, zda existuje zákonné právo mé matky na tělesné pozůstatky jejího manžela a na uložení do hrobu, na kterém se spolu ještě za jeho života (pouze slovně) domluvili. Se synem zesnulého není žádná řeč a urnu k uložení vydat odmítá, což je pro matku velice bolestná situace. Nehraje v tomto případě roli např. paragraf 92, odst. 2 občanského zákoníku, hlavně definice "má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič"? Má matka šanci se svého práva dovolat a pokud ano, jak to nejlépe zařídit? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Jak správně uvádíte, tuto a podobné situace řeší zmiňované ustanovení 92 občanského zákoníku, dle kterého:
Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.
Lze se tedy soudně domáhat vydání urny, a to na základě toho, že zde byla před smrtí určena osoba, která má s ostatky naložit (zde budete muset prokázat, že k tomu došlo), anebo postupovat dle navazující věty a požadovat ostatky z titulu manželství.
Doporučuji nejdříve syna písemně vyzvat tzv. předžalobní výzvou, ve které popíšete celou situaci, odkážete se na výše uvedené ustanovení občanského zákoníku a stanovíte mu lhůtu pro vydání ostatků. Pokud nebude na výzvu reagovat, můžete se obrátit na soud.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.