Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych prosbu ohledně žádosti o udělení českého občanství. Nikde jsem nenašel vzor, a tudíž nevím, jak takovou žádost napsat. Chtěl bych znát Váš názor, ohledně úspěšnosti dané žádosti, a proto, pokud dovolíte, napíšu něco o sobě. Jmenují se Miroslav Božik a narodil jsem se v Československu (ve slovenském městě Bánovce nad Bebravou) v roce 1972.

Základní a průmyslovou školu jsem absolvoval na Slovensku. Vojenskou základní službu jsem absolvoval v Čechách, konkrétně na poddůstojnické škole v Tisové (Březová u Sokolova) a přísahu jsem skládal Československé federativní republice. V České republice žiji a pracuji od roku 1996. Od příchodu do ČR jsem cca 22 let pracoval v hutnickém průmyslu. Momentálně pracuji tři roky ve výzkumné firmě. Trvalý pobyt mám cca 15 let. S partnerkou, která je Češka, máme desetiletého syna, který se narodil v Plzni. Žijeme spolu v harmonickém vztahu už 23 let (nejsme oddaní). Jsem trestně bezúhonný, nikdy jsem nebyl v exekučním řízení, nikdy jsem nebyl závislý na sociálních dávkách. Mluvím plynule česky. Obávám se však, že bez zkoušky z českých reálii a jazyka českého, pravděpodobně nemám šanci na úspěch. Předem děkuji za odpověď. René.

 

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto uvádí:
Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Splnění této podmínky může být prominuto z důvodů hodných zvláštního zřetele.
Na prominutí není právní nárok, tj. záleží na příslušném orgánu, zda splnění podmínky promine či nikoliv.
Za této situace doporučuji písemně požádat o prominutí povinnosti splnit tuto podmínku, kdy žádost odůvodněte podobně jako uvádíte ve svém dotazu do této poradny.
Pokud by ovšem k prominutí nedošlo, jste povinen tuto podmínku splnit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem