Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka je zapsaná ve smlouvě o pronájmu zahrady - tím se stala členem základní organizace českého zahrádkářského svazu. Mohu ji já nahradit či zastoupit, pokud mám úředně ověřenou plnou moc (tu mám), ve všech záležitostech týkající se pronajatého pozemku? Tedy se můžu zúčastnit i jednání výboru, pokud o to požádáme?

My si myslíme, že ano. Podle Stanov ČZS § 10, odst. 1, písm. f, může nahlížet do podkladů člen, což je v mém případě moje manželka - já ne, ale pokud mám plnou moc, mohl bych i já, alespoň si to tak vykládáme, ale chtěli bychom se Vás, jako právníka, dotázat, zda je to tak, jak si myslíme. Nejsme si tím jisti. Děkujeme.  

 

ODPOVĚĎ:
Ke všem právním jednáním má člověk právo zvolit si zástupce. Vámi doložená ověřená plná moc je dostatečným dokladem k jednání za manželku a jste na jejím základě i oprávněn za manželku hlasovat i se účastnit jednání výboru. Nikdo Vám nemůže klást překážky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.