Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o právní názor, zda pandemie je živelnou pohromou. V příloze zasílám dopis od pojišťovny, kde je odmítnut nárok na pojistné plnění z důvodu, že klient z důvodu zákazu své vlády nemohl vycestovat z místa svého trvalého bydliště. Děkuji a zdravím. Bernard.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz neexistuje jednoznačná odpověď – vždy se bude jednat o věc názoru – neboť žádný právní předpis neobsahuje úplný výčet přírodních jevů, které je možné považovat za živelní událost/pohromu.
Je nicméně pravdou, že názory, že současná pandemie koronaviru SARS-COV-2 splňuje všechny znaky živelní události/pohromy, se již vyskytly. Tyto názory však byly zatím formulovány pouze v pracovněprávním kontextu. Můžete na ně narazit například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-specifickym-otazkam-prekazek-v-praci-v-dobe-koronaviru-aneb-je-mozne-povazovat-pandemii-za-zivelni-udalost-ve-smyslu-pracovniho-prava-110851.html
nebo zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/povaha-prekazek-v-praci-na-strane-zamestnavatele-vzniklych-v-souvislosti-preventivnimi-opatrenimi-prijatymi-vladou-proti-sireni-koronaviru-sars-cov-2-110843.html
Váš případ je do jisté míry komplikován skutečností, že pojem „epidemie“ je ve výčtu pojistných událostí výslovně užit, ovšem v souvislostech, které na Váš případ nedopadají. Lze proto očekávat, že pojišťovna užije přibližně následující argumentaci: Pojem „živelní pohroma“ nezahrnuje epidemie, jelikož pojem „epidemie“ je ve stejném výčtu uveden samostatně (pojem „živelní pohroma“ tak představuje působení přírodních živlů v tradičním pojetí – oheň, voda, zemětřesení apod.).
Proti tomuto argumentu pojišťovny lze však namítat, že pojistné podmínky byly jistě formulovány v době, kdy si nikdo nedovedl představit rozsah a konkrétní důsledky pandemie, které v současné chvíli čelí celý svět. Pojem „živelní pohroma“ by proto měl být vykládán tak, že se jedná o působení čehokoli, co má původ v přírodě (což virus nepochybně je) a má tak rozsáhlé důsledky, že to lze srovnat s tradičně pojímanými významy tohoto pojmu (požár, povodně apod.). Dle mého názoru jsou současné následky pandemie (a to i v podobě nejrůznějších vládních omezujících opatření) srovnatelné s působením tradičně pojímaných živelních pohrom – z tohoto důvodu by proto mohl být Váš případ podřaditelný pod odrážku „živelní pohroma“.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.