Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o právní názor, zda pandemie je živelnou pohromou. V příloze zasílám dopis od pojišťovny, kde je odmítnut nárok na pojistné plnění z důvodu, že klient z důvodu zákazu své vlády nemohl vycestovat z místa svého trvalého bydliště. Děkuji a zdravím. Bernard.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz neexistuje jednoznačná odpověď – vždy se bude jednat o věc názoru – neboť žádný právní předpis neobsahuje úplný výčet přírodních jevů, které je možné považovat za živelní událost/pohromu.
Je nicméně pravdou, že názory, že současná pandemie koronaviru SARS-COV-2 splňuje všechny znaky živelní události/pohromy, se již vyskytly. Tyto názory však byly zatím formulovány pouze v pracovněprávním kontextu. Můžete na ně narazit například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-specifickym-otazkam-prekazek-v-praci-v-dobe-koronaviru-aneb-je-mozne-povazovat-pandemii-za-zivelni-udalost-ve-smyslu-pracovniho-prava-110851.html
nebo zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/povaha-prekazek-v-praci-na-strane-zamestnavatele-vzniklych-v-souvislosti-preventivnimi-opatrenimi-prijatymi-vladou-proti-sireni-koronaviru-sars-cov-2-110843.html
Váš případ je do jisté míry komplikován skutečností, že pojem „epidemie“ je ve výčtu pojistných událostí výslovně užit, ovšem v souvislostech, které na Váš případ nedopadají. Lze proto očekávat, že pojišťovna užije přibližně následující argumentaci: Pojem „živelní pohroma“ nezahrnuje epidemie, jelikož pojem „epidemie“ je ve stejném výčtu uveden samostatně (pojem „živelní pohroma“ tak představuje působení přírodních živlů v tradičním pojetí – oheň, voda, zemětřesení apod.).
Proti tomuto argumentu pojišťovny lze však namítat, že pojistné podmínky byly jistě formulovány v době, kdy si nikdo nedovedl představit rozsah a konkrétní důsledky pandemie, které v současné chvíli čelí celý svět. Pojem „živelní pohroma“ by proto měl být vykládán tak, že se jedná o působení čehokoli, co má původ v přírodě (což virus nepochybně je) a má tak rozsáhlé důsledky, že to lze srovnat s tradičně pojímanými významy tohoto pojmu (požár, povodně apod.). Dle mého názoru jsou současné následky pandemie (a to i v podobě nejrůznějších vládních omezujících opatření) srovnatelné s působením tradičně pojímaných živelních pohrom – z tohoto důvodu by proto mohl být Váš případ podřaditelný pod odrážku „živelní pohroma“.