Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl jsem se zeptat, zda mohu jako léčitel (živnost volná) pomáhat alkoholikům k překonání jejich závislosti (metodou postupného snižování + přírodní léčba). Podotýkám, že nemám vzdělání v oblasti psychologie ani zdravotnictví. Za odpověď předem děkuji. S pozdravem, Zbyšek.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz nedává současná právní úprava jednoznačnou odpověď, jelikož se doposud nerozhodla, jakým způsobem má či nemá být činnost léčitelů právně regulována.
Dle § 3/2 písm. a) živnostenského zákona není činnost přírodních léčitelů živností. Tento fakt bývá ze strany léčitelů zpravidla obcházen prostřednictvím poskytování poradenství (které je živností volnou).
Ve Vašem případě je podstatné, co má být předmětem Vaší činnosti (ve vztahu k Vašim klientům-alkoholikům).
Bude-li se Vaše činnost omezovat na poradenství, jehož cílem bude zlepšení tělesného a duševního zdraví (což může zahrnovat rovněž výživová doporučení, doporučování abstinence, resp. doporučení postupného snižování dávek alkoholu apod.), měl byste se stále pohybovat v mantinelech živnostenského oprávnění (za předpokladu, že Vaše volná živnost se týká poradenství).
Od shora uvedeného je však zapotřebí odlišovat léčbu alkoholismu jako zdravotní službu. Za zdravotní péči (která spadá do kategorie zdravotních služeb) se (mimo jiné) považuje soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (jak to vyplývá z § 2/2 písm. a) ve spojení s § 2/4 písm. a) bodem 1. zákona o zdravotních službách). K poskytování zdravotních služeb jsou oprávněni toliko poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mohou svou činnost provádět toliko prostřednictvím zdravotnických pracovníků (§ 11 zákona o zdravotních službách).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)