Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o radu, jak (aniž bychom porušili zákony, či nařízení) můžeme zpoplatnit parkování vozidel na vlastním pozemku. Situace: Vlastníme v katastrálním území Roudnice nad Labem na parcelách č 386/1 a 386/2 oplocený pozemek o výměře cca 4 ary, který je přilehlý k památkově chráněné budově č. p. 307 v Roudnici nad Labem.

Budova je rovněž naším majetkem a v přízemí budovy provozujeme prodejnu železářství. Oplocený pozemek sousedí s ulicí Náplavní č. kat. 4170.   Zmiňovaný pozemek jsme vždy využívali k zásobování prodejny materiálem, tedy ke vjezdu zásobovacích vozidel a pro parkování aut zaměstnanců podniku. Nijak jsme nebránili cizím návštěvníkům, ani zákazníkům ve vjezdu  a parkování jejich soukromých vozidel zdarma. Ovšem situace, kdy kdokoli může bezplatně na pozemek vjet a zaparkovat na něm svoje vozidlo, přesáhla v současnosti únosnou mez. Stává se, že zásobovací vozidla nemohou na naše již obsazené vlastní parkoviště vjet. Proto uvažujeme vybudovat mechanickou elektronicky ovládanou závoru, nebo posuvná vrata. Byl by znemožněn neorganizovaný vjezd. Bez časového omezení a zdarma by na pozemku nemohla parkovat cizí vozidla. O způsobu výběru a kompenzaci částky (pro u nás nakupující zákazníky) za povolené parkování dosud uvažujeme. Předpokládáme povolení vjezdu na parkoviště za částku 50 Kč a následně o její vrácení z pokladny podniku při prokázaném nákupu u naší firmy železářství. O výši potřebné částky nákupu pro kompenzaci zatím diskutujeme. Jak je pochopitelné, „šetřílkové“ by si zakoupili 10ks hřebíků za pár Kč, a parkovali by po celý den, i noc. Protože nevíme, zda můžeme předpokládané zpoplatnění zavést, rádi bychom znali názor právníka. Samozřejmě vybrané částky bychom řádně zdanili přes zavedený pokladní systém POHODA  a vydávali bychom účtenky EET. Za majitele nemovitostí Vám předem děkuji za odpověď  a jsem s pozdravem. Roman.

 

ODPOVĚĎ:

Pokud parkoviště je součástí pozemní komunikace, platí následující:
Vzhledem k tomu, že dosud bylo (je) parkoviště využíváno rozličnými osobami (zákazníci i jiné osoby), a to s Vaším konkludentním souhlasem (tj. že jste nerozporovali toto užívání), vznikl zde institut tzv. obecného užívání tohoto parkoviště. V podstatě to znamená, že bez rozhodnutí silničního úřadu nemůžete vjezd na parkoviště omezit/zpoplatnit, ačkoliv se jedná o Váš pozemek.
Je tak potřeba se obrátit na silniční úřad (tj. odbor městského úřadu dle umístění parkoviště).
Jestliže je ovšem parkoviště stavebně technicky odděleno od pozemní komunikace (není její součástí), postačí, aby jako parkoviště (zpevněná plocha) bylo povoleno od stavebního úřadu (dle umístění parkoviště), kdy můžete následně instalovat závoru/vybírat poplatek bez nutnosti získat další povolení.  


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zpoplatnění parkování vozidel na soukromém pozemku - postup legalizace
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.