Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

01/2019 jsme koupili RD za účelem rekonstrukce. Na základě statického posudku ho musíme zbourat, rekonstrukce není vzhledem k technickému stavu domu doporučena. Na domě je tzv. nástřešák, sloup s elektrickým vedením, který ovšem není zapsán jako věcné břemeno.

Když jsme společnost ČEZ Distribuce požádali o přeložku sloupu, dostali jsme odpověď, že nám sloup přeloží za 92.000 Kč (odhadovaná cena) zhruba za rok a půl, což je pro nás nepředstavitelné. Je to strašných peněz a za 2. je to strašná doba, kdy bude přeložka uskutečněna. Již máme schválený hypoteční úvěr, čerpání do června roku 2021, který ovšem nemůžeme právě kvůli ČEZ Distribuce čerpat (chybí nám stavební povolení). Můžeme nějak "těžit" z toho, že ČEZ Distribuce u nás nemá na sloup el. vedení na domě zřízené věcné břemeno? Je vůbec nějaká šance přeložku sloupu neplatit? Určitě nemáme problém se zřízením věcného břemene na nový sloup, na který by bylo přeloženo elelektrické vedení z domu.  

 

ODPOVĚĎ:
Na danou problematiku se vztahuje energetický zákon. Dle energetického zákona má majitel nebo uživatel nemovitosti nárok na jednorázovou přiměřenou náhradu v případě, vznikla-li mu újma na majetku, nebo pokud byl omezen v obvyklém užívání majetku. Toto právo musí uplatnit v tzv. prekluzivní lhůtě (tzn. že jinak právo zanikne) dvou let ode dne, kdy k omezení došlo. Tedy měli byste s ČEZem vstoupit do jednání o vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, ovšem za náhradu. Pokud se jedná o situaci, kdy je stavba dle statického posudku nebezpečná, pak bych rozhodně přeložku nedoporučovala platit jen ze svých prostředků, ale pokusit se s ČEZem domluvit na společné úhradě. Pokud nebude domluva možná, museli byste se obrátit na soud, aby určil, kdo co bude platit. Nicméně ČEZ jednoznačně v plném právu není a výsledkem pravděpodobně bude společné finanční podílení se na přeložce.