Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Využíváme vodu ze společného vrtu na sousedním pozemku (smlouva o věcném břemenu) společně se sousedy. Sousedé na pozemku chovají tři psy velké rasy, kteří na pozemku i v okolí vrtu volně pobíhají a znečišťují ho. Dále sousedé hnojí trávník v okolí vrtu. Naše námitky neberou vážně. Můžeme se nějak bránit? Děkuji za odpověď. Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Obrana proti počínání Vašich sousedů by byla možná pouze tehdy, pokud by se prokázalo, že tím dochází k omezování či jinému nežádoucímu ovlivňování výkonu práva služebnosti (věcného břemene). Konkrétně dle § 1259 občanského zákoníku platí, že kdo je oprávněn ze služebnosti (zde Vy), může se domáhat ochrany svého práva. V takovém případě se obdobně použijí § 1040 - § 1043 občanského zákoníku.
Přestože nejsem hydrologem, domnívám se, že běžné znečišťování pozemku v důsledku chovu psů, ani běžné hnojení zahrady, nemohou nikterak ovlivnit kvalitu vody, je-li tato voda čerpána z vrtu (když vrtané studně dosahují běžně hloubky přes 10 metrů, někdy i několika desítek metrů).
Pro prokázání ovlivnění kvality vody by bylo zapotřebí opatřit si její hydrologický rozbor, popř. jiné odborné vyjádření hydrologa. Pokud byste tímto způsobem získali informace o tom, že počínání Vašich sousedů skutečně zapříčiňuje zhoršování kvality vody ve sdílené studni, mohli byste se následně obrátit na své sousedy s písemnou výzvou k zanechání závadné činnosti.
Jestliže by sousedé nedbali Vaší výzvy, nezbývalo by Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na místně příslušný okresní soud. Pro učinění tohoto kroku Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva hmotného).
Podařilo-li by se Vám prokázat, že Vaši sousedé skutečně negativně ovlivňují kvalitu vody, mohli byste rovněž kontaktovat místně příslušný vodoprávní úřad (městský úřad) s podnětem k prošetření nastalé situace.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník