Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelem elektrické koloběžky a snažím se dobrat toho, zda pro řízení této konkrétní elektro koloběžky musím být vlastníkem řidičského oprávnění, zda musím mít povinné ručení. zkrátka zda se jedná o motorové vozidlo, nebo o jízdní kolo. Mám koloběžku KUGOO S1, tzn. vozidlo bez sedačky, s výkonem motoru 350W, motor je namontován z výroby, max rychlost je 30 km/h.

To znamená, že nesplňuji jednoduchou definici jízdního kola "max. 250W a max 25 km/h". Pročetl jsem si metodický pokyn MDČR (http://bit.do/e2HDH) a prosím o potvrzení či vyvrácení toho, jestli to správně chápu. V Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013 se mimo jiné uvádí:
„2. Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla:
j) vozidla, která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení;
V metodickém pokynu MDČR se uvádí toto:
V případech, kdy provedení vozidla - elektrokola neodpovídá podmínkám uvedeným v příloze 12, část C, vyhlášky č. 341/2014 Sb. , v platném znění, nebo nejsou vyjmuta z působnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013, tak vozidlo - elektrokolo podléhá schválení k provozu na pozemních komunikacích, registraci atd. zpravidla jako motocykl, nebude se tedy jednat o jízdní kolo a jeho řidič je povinen provozovat ho jako motorové vozidlo – motocykl v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. jako např. být držitelem příslušného řidičského oprávnění. Pokud to správně chápu, tak můj závěr je takovýto: pokud mám elektrickou koloběžku která NEMÁ SEDADLO, tak je úplně jedno jaké má parametry a jaký má výkon motoru, atd. Takováto koloběžka:
- NEPODLÉHÁ schválení k provozu na pozemních komunikacích
- NEPODLÉHÁ registraci (STK, povinné ručení, atd.)
- BUDE SE JEDNAT o jízdní kolo
- řidič NENÍ POVINEN ji provozovat jako motorové vozidlo - motocykl
- řidič NEMUSÍ být držitelem řidičského oprávnění
Je prosím můj závěr správný? Děkuji Jakub.

 

ODPOVĚĎ:

Předně aby se jednalo o vozidlo (auto, motocykl apod.), které podléhá STK a registraci, muselo by být taky od výrobce uzpůsobeno pro umístění registrační značky, jelikož sám nejste oprávněn činit zásahy do konstrukce koloběžky a registrační značku na ni jakkoliv umísťovat.
Jak sám uvádíte, nařízení se na Vaši koloběžku neužije, a to právě z důvodu chybějícího sedadla. Z tohoto důvodu nepotřebujete STK a tudíž se ani koloběžka nezapisuje do registru vozidel. A potažmo na ni nemusíte mít uzavřeno povinné ručení, řidičské oprávnění apod.