Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Než položím dotaz, tak popíši situaci. Zákon o silničním provozu v § 27 odst. 1 písm. n) nijak nestanovuje parametry u zastavení před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Autoři zákona zřejmě věděli proč. Každý jsme jiný a toto ustanovení si vysvětlujeme, podle toho, jak nám vyhovuje. Nebo jak potřebujeme.

Celkem chápu, že když má někdo vozidlo dlouhé 4,7m a vyjíždí z úzké garáže, tak potřebuje pro vjezd na komunikaci větší prostor, než když někdo se stejným vozidlem vyjíždí ze dvora, uzavřeného bránou širokou cca 4m, vzdáleného cca 4m od komunikace a na komunikaci mu ještě dalších 3,7m pro manévr vyjetí na komunikaci zbývá. Někdo má opravdu problém, ale jiný jej naopak úmyslně vytváří, i když o žádný problém nejde. Vizte foto v příloze.
Na obrázku je moje auto- modré, demonstrativně parkující na komunikaci před mým domem a naproti němu je výjezd ze dvora se železnou bránou.
Foto je demonstrativní, protože takto běžně neparkujeme. V ulici, kterou vidíte, ctíme pravidlo, že nikdo neparkuje před domem sousedů v řadové zástavbě. Já pravidelně parkuji ve vjezdu do garáže a na vytvořeném parkovacím místě, parkuje dcera, která k nám jezdí celkem pravidelně. To znamená, že běžně na komunikaci vůbec neparkujeme.
Jednou za čas se ale stane, že se u nás sejde celá rodina a pak musíme parkovat i na komunikaci. Celkem pět aut. Tři před domem a dva na komunikaci. Nebo když k nám přijede na návštěvu žena řidička a bojí se vjíždět do vjezdu před garáž, tak také zastaví na komunikaci (parkuje tam, kde jsem zaparkoval demonstrativně své vozidlo). To se stává cca 1 x týdně na hodinu. Většinou v neděli odpoledne.
Majitel výjezdu ze dvora se železnou bránou nás neustále verbálně napadá, že mu stojíme před vjezdem a bráníme mu ve vyjíždění a vjíždění. Chápu, že má komplikovanější výjezd, než když je ulice úplně prázdná, ale běžně zručný řidič manévr zvládne. Nehledě na to, že i jemu návštěvy parkují na komunikaci před vjezdem do dvora a my běžně, třeba i na několikrát vyjedeme z parkovacího místa a nikdy si nestěžujme, že je vyjíždění nebo vjíždění na parkovací místo složitější.
Dotaz, o kterém jsem psal a vaše odpověď.
„! Existuje předpis ohledně parkování naproti garáže. Bydlím v rodinném domě s garáží, a pokud chci vycouvat z garáže, tak ve vzdálenosti 5m od garáže stojí auta. Moje auto je dlouhé 4,7m, takže začnu couvat a jakmile mám přední část vozu venku z garáže a chci natočit naplno kola do rejdu, tak zjistím, že už jsem nacouvaný u bočních dveří parkujícího auta.
Domnívám se, že ve Vašem případě budou parkující vozidla porušovat zákaz uvedený v § 27 odst. 1 písm. n) zákona o silničním provozu, jelikož řidiči parkujících vozidel stojí (či zastaví) před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. “
Můj dotaz:
Porušujeme parkováním na komunikaci před svým domem, který jsem popsal v předchozím textu, zákaz uvedený v § 27 odst. 1 písm. n) zákona o silničním provozu? Má řidič vyjíždějící ze dvora za železnou bránou na obrázku, dostatečný prostor pro vyjetí na komunikaci? Děkuji, Richard

 

ODPOVĚĎ:
Vaši otázku by měl zodpovědět dopravní policista, neboť se netýká situace, kterou by popisoval právní předpis, tj. zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale je posouditelná pouze z pohledu BESIP, tj. bezpečnosti silničního provozu a k tomuto vyhodnocení je oprávněn jedině dopravní inspektorát Policie ČR. Bez konkrétní znalosti místních poměrů, tj. šíře tělesa komunikace, provozu na dané komunikaci v konkrétním čase, lze pouze konstatovat, že pro Vaši situaci platí ustanovení § 27 odst. 1 písm. s).