Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vypěstoval jsem si 3 prasata, která se narodila mojí prasnici. Jedná se mi o to, že si provedu svojí soukromou zabíjačku (tzn. výroba, jaternice, jelítka, tlačenka + na maso, bůčky, krkovice, sádlo) a maso naložím k udění (krkovice, bůček). Jelikož nevlastním svojí udírnu, maso naložím do svého vozidla a odvezu jej ke kamarádovi, který udírnu vlastní. Maso společně vyudíme. Maso opět naložím do vozidla a odvezu si jej domu do mrazáku. Co všechno se může tímto (standardním již 60let) jednáním stát a spustit, kdyby moje vozidlo po cestě zastavila Celní správa, Veterinární správa či PČR? Podotýkám, že dělám každý rok zabíjačku a také si pravidelně udím (což patří logicky a tradičně k sobě). Mám ukončit svou soukromou tradiční zabíjačku a udění masa, nebo se tento problém netýká fyzických osob? Děkuji, Kamil

 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ:
1. Ve Vámi odkazovaném případě řidič vezl nejen maso (drůbeží maso bylo nekuchané, toto ani jiné maso nebylo hygienicky zabalené a bylo přepravováno v nečistých obalech), ale i mořské plody, což byl v tomto uvedeném případě hlavní důvod znehodnocení veškerého zboží veterinárními lékaři, kteří měli oprávněnou obavu u uvedení těchto závadných živočišných produktů na trh (jednalo se o produkty neznámého původu, nehygienicky skladované při přepravě)
- Zákon č. 110/ 1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění uvádí v § 10 odst. 1 písm. c), že na trh je zakázáno uvádět potraviny neznámého původu
- Zákon č. 110/ 1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění uvádí v § 2 odst. 1 písm. n) potravinou neznámého původu je potravina, u které nelze identifikovat provozovatele potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému provozovateli potravinářského podniku.

2. Navíc řidič uvedl, že potraviny nakoupil za účelem jejich zkonzumování v restauraci a tímto by došlo k jejich uvádění na trh. Potraviny na trh může uvádět pouze osoba, která je registrována či schválena jako provozovatel potravinářského podniku. Řidič však nebyl registrován ani schválen, čímž porušil Nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v článku 4 uvádí v odst. 1 písm. b), že provozovatelé potravinářských podniků uvedou produkty živočišného původu na trh Společenství pouze tehdy, pokud byly připraveny a bylo s nimi manipulováno výhradně v zařízeních, která byla příslušným orgánem zaregistrována nebo, pokud je to požadováno podle odstavce 2, schválena.

3. Domácí porážku prasat lze provádět
- dle paragrafu 21 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění: „Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. V případě domácí porážky skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně. “
4. Maso a orgány jatečných zvířat (zde prasat) lze spotřebovat osobami tvořícími domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké (nelze toto maso z domácí porážky uvádět dále na trh)
- dle paragrafu 21 odst. 3 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), platném znění: „ (3) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat. “
- Osoba blízká – definice dle občanského zákoníku č. 89/2012 – „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“) ; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. “


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Domácí porážka - podmínky za zákona
  • Kdo může dodávat produkty do restaurací
  • Podmínky domácí porážky
  • Jaké maso může být prodáno restauraci - podmínky
  • Zpracování masa a orgánů jatečných zvířat
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.