Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Jak je to s telefonním číslem. Koupím si SIM kartu a je na ní nějaké telefonní číslo a chci si ho nechat. Kdo je majitelem telefonního čísla? Jsem majitel mobilního telefonního čísla já nebo operátor? A můžu nějak "donutit" operátora, aby mi ho nemohl už nikdy do mé smrti vzít? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu usuzuji, že máte na mysli právní zakotvení tzv. přenositelnosti telefonních čísel. V této souvislosti je v obecné rovině klíčový zákon o elektronických komunikacích, který ve svém § 34/1 zakotvuje povinnost podnikatelů zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (tzn. mobilních operátorů i poskytovatelů veřejné pevné sítě) zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl ponechat své telefonní číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího plánu, nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje. Co se týče mobilních operátorů, je tato povinnost v rámci území ČR neomezená, poskytovatelé veřejné pevné sítě jsou samozřejmě povinni umožnit přenositelnost telefonních čísel vždy pouze na daném území.

Technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel jsou pak dle § 34/4 zákona o elektronických komunikacích stanoveny opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu (stalo se tak v roce 2005, přičemž toto opatření obecné povahy prošlo následně dalšími změnami). V současné době je toto opatření obecné povahy dostupné zde:
http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/opatreni-obecne-povahy.html (web Českého telekomunikačního úřadu)

Shrnutí základních pravidel spolupráce opouštěného a přejímajícího mobilního operátora, včetně souvisejících povinností zákazníka (žádajícího o přenesení svého telefonního čísla) naleznete např. zde:
http://www.spotrebitel.net/kampane/998-ve-sparech-telefonnich-operator-pravni-uprava-penositelnosti-isla

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.