Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavební úřad (SÚ) mi nechce povolit stavbu rodinného domu RD na mém pozemku. K pozemku vede dle obecního pasportu komunikací zpevněná přístupová cesta šíře 5 - 6,5 m (konec cesty slouží jako neoficiální parkoviště). Cesta je pro příjezd k místní hospodě a koupališti, včetně zásobování hospody velkými nákladními auty s pivními sudy, popeláři atd.

Cesta je veřejná komunikace. Stavební úřad po mě vyžaduje šíři komunikace 8 m. Komunikace a můj pozemek je ve stejné niveletě, volně na sebe navazují. Rodinný dům RD by byli umístěn 11 metrů od hranice mého pozemku. Jedná se o stavební pozemek, dle územního plánu určený pro výstavbu. Prosím o oficiální vyjádření, které mohu použít při jednání se stavebním úřadem. Děkuji a přeji pěkný den. Ivo.

 

ODPOVĚĎ:
Svou odpovědí Vás nepotěším – jsem nicméně toho názoru, že požadavek stavebního úřadu je oprávněný, resp. že stavební úřad je k tomuto požadavku nucen platnou právní úpravou.
Klíčový je v této souvislosti § 22/2 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že:
„Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. “
Z tohoto ustanovení nemůže být stavebním úřadem udělena výjimka (jak to vyplývá z § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území) – stavební úřad tedy nemůže z tohoto požadavku slevit, i pokud by chtěl.
Pro doplnění uvádím, že výše citovaná vyhláška o obecných požadavcích na využívání území byla sice ke dni 1. 1. 2024 zrušena (jak to vyplývá z bodu 40. § 334 nového stavebního zákona), bude se však používat i nadále, a to až do doby, kdy dojde k vydání prováděcích právních předpisů k novému stavebnímu zákonu, nejpozději pak do 1. 7. 2027 (jak to vyplývá z § 332a nového stavebního zákona).
Ve Vašem případě je tedy nutné buď požadavku stavebního úřadu vyhovět (a v dohodě s vlastníkem předmětné příjezdové cesty zajistit její rozšíření), nebo vyčkat, až bude vydán prováděcí právní předpis k novému stavebnímu zákonu (a doufat, že jeho požadavky budou mírnější, resp. že bude umožňovat alespoň získání výjimky).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 283/2021 Sb. , stavební zákon

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.