Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Provozujeme solární studio v malém obchodním centru. Na našem patře je většina zkrášlovacích služeb (nehty, vlasy, dámské fitness). Bohužel vedle naší provozovny umístili prodejnu se psím žrádlem. Z prodejny jde neskutečný zápach, který trápí nás i zákazníky. Ačkoliv to již soustavně řešíme s Pronajímatelem, který má OC na starost, bohužel zápach je cítit neustále (při svozu nového zboží, nebo už i skrz zeď).

Zákazníci si také stěžují na zápach. Dost nás to omezuje, jak po zdravotních stránkách, psychických (neustálé dohadování), tak i obchodních - ztráta zákazníků. Dá se s tím nějakým způsobem bojovat? Případně vymáhat možnou ztrátu? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Zuzana.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě bude nejvhodnější vyvinout na pronajímatele takový nátlak, který by ho donutil zjednat nápravu. Jedná se totiž primárně o porušení povinnosti pronajímatele. Konkrétně dle § 2205 písm. c) občanského zákoníku zavazuje nájemní smlouva pronajímatele:
„zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu“
Je-li nájemce ve výkonu nájmu rušen (a to například třetí osobou), je nezbytné oznámit to pronajímateli, což se ve Vašem případě stalo. Pakliže pronajímatel nezjedná nápravu, dalo by se uvažovat o aplikaci § 2212/3 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil. “
Na pronajímatele tedy můžete vyvinout nátlak v podobě vznesení požadavku na přiměřenou slevu z nájemného.
V úvahu přichází rovněž aplikace § 2211 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Ohrozí-li třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám. “
Teoreticky byste se tedy mohli bránit proti nadměrnému zápachu ze sousedního obchodu i vlastními silami (například soudní cestou). Tato varianta by však pro Vás byla finančně i časově mnohem náročnější.
V této věci se můžete obrátit rovněž na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici a konzultovat zde, zda nemohlo dojít k překročení hygienických limitů (s ohledem na skutečnost, že zápach se objevuje v obchodním centru).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.