Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mé matce zemřel manžel (můj otčím) a v době jeho úmrtí byla i má matka v nemocnici. Poprosila tedy o zařízení pohřbu a souvisejících záležitostí syna svého zesnulého manžela z prvního manželství. Syn pohřeb zařídil a byli domluveni, že má matka, až se dostane z nemocnice, vyzvedne si urnu s pozůstatky a manžela pochová do hrobu v místě jejich bydliště.

Tam chtěl spočinout i zesnulý manžel. Nicméně jeho syn si urnu vyzvednul dříve a odmítnul ji matce vydat s tím, že si otce pochová sám a na místo dle vlastního uvážení. Od té doby odmítá komunikovat a tělesné pozůstatky manželce zesnulého (mé matce) vydat. Rád bych se zeptal, zda existuje zákonné právo mé matky na tělesné pozůstatky jejího manžela a na uložení do hrobu, na kterém se spolu ještě za jeho života (pouze slovně) domluvili. Se synem zesnulého není žádná řeč a urnu k uložení vydat odmítá, což je pro matku velice bolestná situace. Nehraje v tomto případě roli např. paragraf 92, odst. 2 občanského zákoníku, hlavně definice "má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič"? Má matka šanci se svého práva dovolat a pokud ano, jak to nejlépe zařídit? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Jak správně uvádíte, tuto a podobné situace řeší zmiňované ustanovení 92 občanského zákoníku, dle kterého:
Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.
Lze se tedy soudně domáhat vydání urny, a to na základě toho, že zde byla před smrtí určena osoba, která má s ostatky naložit (zde budete muset prokázat, že k tomu došlo), anebo postupovat dle navazující věty a požadovat ostatky z titulu manželství.
Doporučuji nejdříve syna písemně vyzvat tzv. předžalobní výzvou, ve které popíšete celou situaci, odkážete se na výše uvedené ustanovení občanského zákoníku a stanovíte mu lhůtu pro vydání ostatků. Pokud nebude na výzvu reagovat, můžete se obrátit na soud.