Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.33 (3 hlasů)
Jaký je po první stránce rozdíl mezi občanskou a církevní svatbou? Ilona


ODPOVĚĎ:
Manželství může vzniknout na základě občanského nebo církevního sňatku.

Uzavření občanského sňatku spočívá v tom, že snoubenci učiní prohlášení o uzavření manželství před starostou (primátorem) nebo členem matričního úřadu pověřeným obecním (městským) zastupitelstvem, v jehož obvodu má jeden z nich trvalý pobyt, a to za přítomnosti matrikáře. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Nicméně, je-li přáním snoubenců uzavřít manželství na jiném, než k tomu určeném místě, je tak možno učinit na kterémkoli vhodném místě, pokud to povolí matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Další bližší okolnosti obsahuje ustanovení § 3 a § 4 zákona o rodině.

Církevní sňatek
je uzavřen tak, že prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností (farář, jáhen) v místě touto církví nebo náboženskou společností určeném pro náboženské obřady nebo náboženské úkony (§ 4a).

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen sňatek církevní, nelze následně občanský sňatek uzavřít (§ 10).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.