Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám s přítelem dítě, jsem na mateřské. Přítel žije s námi, ale nechce mi přispívat na domácnost a na další potřeby. Co mám dělat? Blanka


ODPOVĚĎ:
Podle § 95 zákona o rodině je otec dítěte, za kterého není matka provdána, povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Pro rozsah příspěvku platí, že musí být přiměřený, to je takový, aby hmotné zajištění matky v podstatě odpovídalo stavu, jaký má těhotná matka v manželství.

Pokud Váš přítel odmítá platit výdaje domácnosti nebo uspokojovat jiné vaše hmotné potřeby, můžete požádat soud o určení výživného na Vás jako nezaopatřenou matku dítěte.