Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz ohledně placení alimentů na dítě. Moje přítelkyně má polské občanství. Je rozvedena, žije a pracuje v česku již 6 let. Pracovní smlouvu má na dobu neurčitou. Bylo ji také přiděleno rodné číslo. Problém je v tom,ze otec (také polské národnosti, pracující v česku pod polskou firmou) její dcery (12let) přestal platit alimenty,které měl vyměřen polským soudem na 3000,-Kč.

Již dluží 24000,-Kč. Chci se zeptat jestli se případná soudní žaloba musí řešit v Polsku, nebo mysli na tento případ i české právo. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně výchovy a výživy, se řídí právem státu, jehož příslušníkem je dítě. Žije-li dítě v Československé socialistické republice, mohou být tyto vztahy posuzovány podle práva československého, je-li to v zájmu dítěte.
Takže v případě, že dcera je Polka, ale žije v ČR a je to v jejím zájmu, je možné žalovat záležitosti rodinného práva dcery se týkající před českým soudem.
Jen pro doplnění - zákon č. 97/1963 Sb., nebyl po změně ústavního zřízení státu novelizován ve smyslu nahrazení pojmů ČSSR, československý apod. za pojmy aktuálně používané. Nicméně nejedná se o vadu právního předpisu a nijak to neovlivňuje jeho platnost.