Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz na výživné pro zletilou dceru. Dceru neznám, nestýkáme se, mám jen adresu.  Výživné platím nepravidelně, podle finančních možností, přesto tak abych neporušil zákon.  Jsem delší dobu ve finanční tísni, majetek nemám. Dcera studuje na VŠ. 3.3.2010 mi dopisem  doložila potvrzení o studiu do 31.8.2010.  Během roku jsem ji odeslal několikrát finanční částku za více měsíců. Poslední úhrada 2.7.2010 se vrátila zpět jako nedoručená. Následný doporučený dopis stejně tak. Proto jsem přestal platit výživné.

03/2011 - prostřednictvím AK na mě dcera podala žalobu na zvýšení výživného, protože nadále studuje. Současně podala i trestní oznámení za neplacení výživného.
V  březnu 2011 jsem jí poslal další doporučený dopis, ten se vrátil – nedoručený. Dcera nedoložila žádný doklad, že od 1.9.2010 nadále studuje a zda má nějaké finanční příjmy.
Dotazy: Do kdy mám platit výživné. Počítá se vrácená částka za výživné Českou poštou jako uhrazená. Může na mě v tomto případě podat exekuci na bankovní účet který mám jako OSVČ. Nemám dlužnou částku za výživné tj. až ke dnešnímu dni uložit do soudní úschovy? Doklady, že nepřebírá poštu jsem doložil u výslechu Policie.
Děkuji, Filip

ODPOVĚĎ:
Vrácené platby Vás neopravňovaly k ukončení placení výživného. Prostředky měly být okamžitě složeny do soudní úschovy. Pokud jste úhrady prováděl na adresu (příp. účet) uvedenou v soudním rozhodnutí o výživném, nelze Vás postihovat za to, že platby nedorazily adresátovi (resp. adresát si je nevyzvedl), který Vás prokazatelně neinformoval o změně adresy či čísla účtu.
Doklad o studiu Vás neopravňuje k ukončení placení alimentů – pokud jste nabyl dojem, že dcera je samostatná a soběstačná, měl jste podat návrh na ukončení vyživovací povinnosti na soud.
Výživné je nutné hradit do doby než je potomek schopný se o sebe postarat (resp. do okamžiku než k této schopnosti nabude dostatečné možnosti). O zrušení vyživovací povinnosti může rozhodnout jen soud, a to na návrh rodiče povinného výživné platit.
Doporučuji spojit se s advokátní kanceláří a zjištění aktuálních poměrů Vaší dcery, a pokud Vaše pochybnosti o životě dcery budou trvat, podat návrh na zrušení vyživovací povinnosti a dcera bude muset doložit své aktuální ekonomické poměry.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.