Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych na Vás dotaz a ráda bych Vám popsala situaci ohledně vyživovací povinnosti otce k nezletilé dceři. Rozsudek o úpravě poměru před a po rozvodu nezl. dceři narozené v roce 2012 nabyl právní moci 24.5.2017. V rozsudku bylo vyměřeno otci placení výživného měsíčně ve výši 2.500 Kč. Od té doby se změnilo spoustu věcí.

Dcera, když nastoupila do první třídy, v roce 2018 jsem se s otcem ústně domluvila na zvýšení alimentů na měsíční částku 4.000 Kč. Otec platí alimenty nepravidelně a nyní mi dluží 24.000 Kč. Nyní je dcera v 6. třídě a má o dost větší náklady (chodí do závodního týmu s tancováním a měsíčně platím za tuto aktivitu 1.900 Kč, dále jí hradím jednou týdně angličtinu). Náklady na dceru se rapidně zvýšily. I ve škole se hradí o dost víc věcí než na prvním stupni. V září 2023 jela na adaptační kurz, který stál 3.500 Kč a v zimě pojedou na hory, což nebude nic levného, už teď se mluví že to bude stát cca 10.000 Kč. Otec se stýká s dcerou 2x měsíčně a to jen cca na 4 hodiny, žije u přítelkyně cca 150 km od našeho bydliště a jeho přítelkyně nejeví zájem o naší dceru, aby u nich byla přes noc, proto se stýkají vždy jen na pár hodin u jeho matky.   Otec pracuje na OSVČ, jeho příjem neznám, jen vím že má bohužel velké dluhy.   Chtěla bych se zeptat, zda mohu v současné chvíli zažádat o zvýšení výživného na 6.000 Kč z důvodu zvýšených životních nákladů v důsledku inflace a zvýšení nákladů ohledně dceřiných zájmů (tanec, angličtina) Pokud by jsme se s otcem znovu dohodli ústně na zvýšení alimentů, chtěla bych to už mít potvrzené soudě, co musím pro to udělat? Děkuji za vaši odpověď Daniela.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 923 občanského zákoníku říká, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Šance na změnu výše výživného je tedy zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo k (výrazné) změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů a/nebo k navýšení nákladů na výchovu a výživu dítěte. Jestliže náklady na výchovu Vaší dcery od posledního určení výživného vzrosty, klidná návrh na zvýšení výživného podejte. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. V návrhu popište svou finanční situaci a to, jakým způsobem se zvýšily náklady na dceřinu výchovu a výživu, uveďte také požadovanou výši výživného - výživné můžete požadovat až tři roky zpětně. Soud ale není Vaším návrhem vázán - může tedy stanovit vyšší, ale i nižší než Vámi navrhované výživné. Při posuzování Vašeho návrhu bude soud zkoumat i to, zda a jakým způsobem se změnila situace dceřina otce a následně stanoví výši výživného. Pokud se chcete s otcem na výši výživného dohodnout, doporučuji dohodu o výživném uzavřít písemně a následně ji poslat ke schválení soudu. Existence ústní dohody je velmi obtížně prokazatelný a dluh na výživném vzniklý na základě ústní dohody je prakticky nevymahatelný.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.