Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Máme syna ve střídavé péči. Za pár dnů bude synovi 18 let. Ve střídavé péči si platíme s bývalým manželem výživné vzájemně. Jak je to s výživným po dovršení zletilosti? Zůstává výše výživného určena soudem rozhodnutím o střídavé péči jak matce, tak otci jen se vše posílá synovi? Otec tvrdí, že výše výživného již neplatí a odmítá posílat celou částku. Syn bude bydlet se mnou. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné živit se samo, nikoliv do dosažení zletilosti dítěte. Touto otázkou se zabýval i Nejvyšší soud, který ve svém usnesení ze dne 20. 7. 2021, mimo jiné uvedl, že trvání vyživovací povinnosti rodičů k dětem se váže na dobu, do které děti nejsou samy schopny se živit, tudíž rozhodnutí (popřípadě dohody) o úpravě výživného pro nezletilé dítě po dosažení zletilosti oprávněného dítěte nepozbývají účinnosti.
Po dosažení synovy zletilosti tedy končí pouze střídavá péče, nikoliv vyživovací povinnost. Vy i otec dítěte máte i nadále povinnost hradit soudem stanovené výživné. Jediná změna je ta, že už výživné nebudete zasílat druhému rodiči, ale přímo k rukám Vašeho syna. Pokud by otec po dosažení zletilosti přestal výživné zcela hradit nebo by začal hradit nižší částku, může být jakékoliv dlužné výživné následně vymáháno výkonem rozhodnutí (exekucí). Doporučuji na tuto skutečnost synova otce upozornit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.