Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám syna a od pěti let jeho věku, mi bylo soudem určeno výživné ve výši 2.500 Kč měsíčně. Po čase jsem mu posílal 3.500 Kč bez soudního rozhodnutí.   Pracuji jako sanitář ve zdravotnictví už mnoho let. Můj syn žije s matkou, je mu 21 let, a vyučil se s výučním listem a protože se mu nechtělo do práce, tak si řekl, že se vyučí dalšímu řemeslu.

Tam vydržel jen půl roku, protože ho kamarádi z předešlé školy začali přemlouvat, ať jde do práce, že znají výbornou, kde nemusí skoro nic dělat, tak školu ukončil a začal pracovat. Tam vydržel rok a usoudil, že prostě pracovat není pro něj a přihlásil se na opět na školu, kde by si udělal maturitu. Teď nepracuje a čeká na září 2023, až nastoupí do školy. Chci se tedy zeptat, jestli mu mám opět platit alimenty, když nastoupí do školy nebo už si musí někde přivydělávat. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Zdislav.

 

ODPOVĚĎ:
Vaše vyživovací povinnost vůči synovi trvá do doby, dokud syn nebude schopný živit se sám. Vyživovací povinnost tedy zpravidla končí s ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Do konce roku 2013 bylo výživné upraveno zákonem o rodině, podle kterého platilo, že výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 tuto úpravu výslovně nepřevzal, nicméně i podle současného občanského zákoníku platí, že výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Rozporem s dobrými mravy může být například právě situace, kdy dítě bez vážného důvodu - například zdravotního - ukončuje studium a opět začíná studovat například i vzájemně nesouvisející studijní obory. Pouze na základě stručného popisu ve Vašem dotazu nedokáži jednoznačně posoudit, zda by soud dospěl k závěru, že se v tomto případě jedná o rozpor s dobrými mravy.
Vzhledem k tomu, že výživné na syna je stanovené soudním rozhodnutím, rozhodně nedoporučuji přestat výživné hradit bez (změny) soudního rozhodnutí - syn by po Vás totiž mohl dlužné výživné vymáhat výkonem rozhodnutí (exekucí). Jestliže jste přesvědčen, že syn se pouze snaží prodloužit si studium, protože se mu nechce pracovat, ale jinak je schopen živit se sám, podejte k okresnímu soudu v místě synova bydliště návrh na zrušení výživného. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. V návrhu popište to, jakým způsobem syn přistupuje ke studiu a uveďte, že další požadování výživného je dle Vašeho názoru v rozporu s dobrými mravy. Bude pak záležet na soudu, jak celou situaci posoudí. Jestliže soud Vašemu návrhu vyhoví, Vaše vyživovací povinnost vůči synovi skončí, v opačném případě mu budete muset i nadále platit výživné.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.