Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme s manželem téměř 20 let, žijeme v pronajatém bytě. Máme spolu 2 děti na druhém stupni ZŠ. Manžel je velmi nestabilní (odchody od rodiny atd). Manžel je OSVČ na DAP má cca 42.000 Kč měsíčně, já jsem zaměstnanec, kde mám cca 31.000 Kč měsíčně. Náklady na bydlení jsou cca 16.000 Kč (hradí manžel).

Manžel platí již zhruba rok a půl insolvenci, platba cca 7.500 Kč měsíčně. Já mám dva úvěry, které řádně splácím a měsíční částka je cca 12.000 Kč. Jde mi o to, zda je možné udělat rozdělení nebo zúžení SJM (nerozumím tomu). Zda je možné sepsat popř. u notáře nějakou dohodu o tom, že pokud manžel odejde od rodiny bude mi vyplácet adekvátní částku, abych si mohla dovolit popř. bydlení (samozřejmě se souhlasem manžela). Zda pokud by bylo udělané SJM a manžel by se dostal opět do finančních problémů a něco se mu stalo, zda by dluh v rámci dědického řízení přecházel i tak na mne nebo na děti. Zda bych popřípadě měla poté nárok (pokud by se nedej bože něco stalo) na vdovský důchod. Jaké mám plynou k tomu druhému povinnosti v případě že budeme mít SJM a zůstaneme spolu ale i v případě možného rozvodu manželství. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě se vyjádřím k dohodě o zúžení sjm nebo nastolení režimu oddělených jmění. SJM můžete zúžit prakticky o cokoliv na čem se dohodnete.
Jak správně píšete, je potřeba dohodu uzavřít formou notářského zápisu a nechat ji zapsat do seznamu listin o modifikaci sjm, který vede rovněž Notářská komora. Pak bude dohoda účinná i vůči třetím subjektům.
I za trvání manželství můžete uzavřít písemně dohodu o uspořádání poměrů v době po rozvodu mezi Vámi a Vaším manželem.
Pokud dluhy vznikly za trvání manželství, má se za to, že jste oba povinni společně a nerozdílně. Samozřejmě soudní praxe zná případy, kdy i přesto, že dluhy vznikly za trvání manželství, byl jeden z manželů od jejich placení zproštěn. Rovněž by to tak bylo, pokud by Váš manžel zemřel. Dluhy by měly za běžných okolností přejít na Vás. Pokud neexistují jiné skutečnosti, které by přechod dluhů vylučovaly.
Co se vdovského důchodu týče, nárok máte, pokud jsou splněny podmínky v zákoně o důchodové pojištění - odkaz na podmínky zasílám zde: https://www.cssz.cz/vdovsky-vdovecky-duchod
Případné exekuce nebo dluhy zemřelého manžela by nehrály v nároku na vdovský důchod vliv.
Případné dluhy, které by na Vás po smrti Vašeho manžela přecházely by s největší pravděpodobností přešly na Vás. Samozřejmě je na uvážení, které dluhy vznikly za trvání manželství, které před vznikem sjm apod.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.