Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera má 7 měsíční dítě. Její přítel se nechal zapsat do rodného listu. Nežije s ní a neplatí ji dohodnuté výživné. Dcera ho dala k soudu pro stanovení výživného. On ale nemůže mít děti a říká jí, že to doloží u soudu lékařskou zprávou. Hlavně, že jí uháněl, aby ho napsala do rodného listu. Co má dělat? Existuje nějaká lhůta na určení otcovství nebo do jakého věku dítěte? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Jestliže je dceřin přítel zapsán v rodném listě dítěte jako otec, pak již k určení otcovství došlo - otcovství může být určeno například právě souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo před soudem. Pokud Vaše dcera nyní požaduje po příteli výživné soudní cestou a přítel je přesvědčen, že dítě není jeho, může podat k soudu návrh na popření otcovství. Paragraf 790 odst. 1 občanského zákoníku říká, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Podmínka, že je vyloučeno, aby dceřin přítel byl otcem dítěte, může být splněna, pokud opravdu nemůže mít děti (je neplodný). Přítel může podat návrh na popření otcovství do šesti měsíců od učinění souhlasného prohlášení o otcovství. Jestliže tato lhůta již uplynula, může se obrátit na okresní státní zastupitelství - po uplynutí lhůty může podat návrh na popření otcovství státní zástupce.
V rámci řízení o popření otcovství soud velmi pravděpodobně nařídí testy DNA k prokázání nebo vyvrácení otcovství. Jestliže testy přítelovo otcovství potvrdí, bude mít přítel povinnost hradit Vaší dceři na dítě výživné, ale také bude mít právo se s dítětem pravidelně stýkat. Vaše dcera po něm pak může nejdéle do dvou let věku dítěte požadovat také výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku. Pokud ale bude otcovství dceřina přítele vyvráceno, nebude mít vůči Vaší dceři ani jejímu dítěti žádné povinnosti - tedy ani povinnost platit výživné.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.