Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2017 jsem se se scházel s dívkou. Neměli jsme vážný vztah. Stalo se to, že otěhotněla. Řekl jsem jí na rovinu, že si dítě nepřeji, že se známe krátce a není to mezi námi vážné. Pokud bude chtít jít na potrat, zaplatím. Pokud si bude chtít dítě nechat, budu to respektovat. Dítě se rozhodla ponechat. Chtěla mě zapsat do rodného listu, to jsem odmítl a znova jí vysvětlil situaci.

Přišla za mnou s tím, že musím platit výživné, když se dítě narodilo. Nechtěl jsem jí dělat problémy a bohužel jsem si o tom ani nic nezjistil. Domluvou jsme se tedy dohodli na tom, že jí budu posílat měsíčně 4.000 Kč. Ty jí pravidelně posílám. Nicméně v listopadu roku 2022 jsem přišel o práci a mám 3 hypotéky na barák, současnou přítelkyni, se kterou mám 3 létě dítě a další na cestě. Vzhledem k mé finanční situaci jsem se zpozdil se dvěma splátkami. Teď mi hrozí, že mně udá a bude vše řešit soudně. Žije s dítětem v Německu. Hrozí že bude vše řešit tam. Test otcovství jsme nedělali, ale vím, že otcem jsem. Chtěl bych se zeptat na co vše má nárok a zdali jsem vůbec povinen platit výživné. Pokud jsem dítě od začátku nechtěl a v rodném listu zapsán nejsem. Kam by to vedlo, pokud by zažádala o test otcovství a vyšel bych jako otec, jaké nároky by poté měla. A zdali teď právně po mě může něco vyžadovat, pokud nejsem v rodném liště a jen jsme se dohodli mezi sebou. Mockrát Vám děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže nejste uveden jako otec v rodném listě dítěte, nemáte v tuto chvíli vůči dítěti ze zákona žádná práva ani povinnosti. Jestliže ale víte, že jste otcem dítěte, doporučuji požadované výživné alespoň částečně hradit. Matka dítěte se totiž výživného velmi pravděpodobně nevzdá a jakmile výživné určí soud, budete ho muset doplatit zpětně i za dobu, kdy jste výživné nehradil.
Jestliže matka dítěte bude požadovat, aby výživné určil soud, bude muset podat k soudu návrh na určení otcovství. Pokud budete před soudem své otcovství popírat nebo soudu sdělíte, že si nejste svým otcovstvím jistý, soud nařídí provedení testů DNA. Když testy DNA Vaše otcovství potvrdí, bude Vás matka nechat zapsat do rodného listu jako otce bez ohledu na to, zda jste dítě chtěl či nikoliv. Vzhledem k tomu, že dítě dosud žilo s matkou, soud ho velmi pravděpodobně svěří do péče matky a Vám stanoví výživné. Výživné může být stanoveno i zpětně za dobu, kdy jste ho matce neplatil. Při určování výše výživného by soud měl vzít samozřejmě v úvahu výši Vašich příjmů, životních nákladů i skutečnost, že máte vyživovací povinnost k dalšímu dítěti. Kromě povinnosti platit výživné budete mít také právo dítě pravidelně vídat (stýkat se s ním).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.