Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může ovlivnit výši výživného na dítě půjčka, hypotéka nebo společná domácnost s novým partnerem bez dalšího dítěte?

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Dále platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Z Vašeho dotazu nevyplývá, koho se týká zmiňovaná půjčka nebo hypotéka - zda ji splácí některý z rodičů nebo partner žijící s rodičem ve společné domácnosti.
V rámci soudního řízení ohledně určení výživného soud vyzve oba rodiče, aby doložili své celkové majetkové poměry. Doložte tedy soudu jak veškeré své příjmy, tak i výdaje (například zmíněnou půjčku nebo hypotéku). Jak již bylo uvedeno výše, životní úroveň dítěte má být shodná s životní úrovní rodičů. Pokud kterýkoliv z rodičů žije ve společné domácnosti s novým partnerem, bude se soud zajímat také o příjmy tohoto partnera. Příjmy partnera totiž zvyšují životní úroveň výživou povinného rodiče - například tak, že rodič nemusí sám hradit náklady na bydlení, potraviny a jiné výdej, ale dělí se o ně s novým partnerem. Soud tedy při určení výše výživného vezme v úvahu i příjmy nového partnera.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.