Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Mám přítele, ten má syna, je mu 11 let. Syna poznal, když mu byl necelý rok, matka přítele kontaktovala, že má dítě a že je jeho. Zapřísáhla se mu a přítel se nechal zapsat do rodného listu. Chvíli s matkou spolu žili, ta ho dala pak k soudu, když se rozešli, aby platil výživné. Přítele jsem poznala před 2018, věděla jsem, že není něco v pořádku, protože mu údajný syn nebyl podobný, výživné na něj platí 10 let.

Teď spolu máme syna, kterému je 5 měsíců, nyní si nechal udělat přítel testy na určení otcovství 11 letého syna, kdy vyšlo, že je 0% shoda, takže to není jeho biologický syn. Chci se zeptat, co se dá s touto situací dělat? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 790 odst. 1 občanského zákoníku říká, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Matka dítěte může otcovství určené souhlasným prohlášením rodičů popřít ve stejné lhůtě.
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě Vašeho přítele už lhůta pro popření otcovství dávno uplynula. Vašemu příteli ale ještě dávají naději § 792 a 793 občanského zákoníku, které říkají, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Váš přítel tedy i v této situaci může zkusit podat návrh popření svého otcovství. Se sepsáním takového návrhu mu mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.