Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mému synovi bylo 18 a žije pár let u otce, ale vídáme se. Poslala jsem tudíž výživné po dovršení jeho dospělosti už synovi. Uzavřela jsem se synem dohodu, kde je dáno, že mu peníze každý měsíc posílám na účet a to o něco víc než jsem posílala jeho otci vypočítané soudem. Jeho otec od něj ale vymáhá vše bez 500 Kč celou částku jinak ho vyhodí z domova. Že to není správné vím, ale může takto jednat? Od otce syn dostává údajně kapesné jen za domácí práce. Děkuji za radu. S pozdravem Ivka.

ODPOVĚĎ:

Oba rodiče mají vůči dítěti vyživovací povinnost do doby, dokud dítě nebude schopné živit se samo. Vyživovací povinnost rodičů tedy zpravidla končí s ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Dokud bude syn studovat, máte Vy i otec povinnost syna živit. Jestliže je syn již zletilý, pak je v pořádku, že výživné hradíte přímo synovi.
Pokud syn žije ve společné domácnosti s otcem, pak otec plní svou vyživovací povinnost vůči synovi také tím, že mu poskytuje ubytování, zajišťuje stravu, syn také spotřebovává energie, vodu apod. Výživné neslouží pouze k úhradě výdajů za kulturu, sport, zábavu apod. Jestliže otec nechává syna u sebe bydlet, což není jeho zákonná povinnost, pak je v pořádku, že po synovi požaduje příspěvek na nájemné, energie apod. Pokud by se syn od otce odstěhoval dobrovolně nebo by ho otec z bytu vyhodil, musel by syn veškeré výdaje na bydlení, stravu, energie apod. hradit sám z výživného a případných sociálních dávek. Požadovat příspěvek na náklady spojené s bydlením je tedy v pořádku. Protože nepíšete, jak velkou částku syn otci přispívá, nedokáži posoudit, do jaké míry je částka hrazená synem adekvátní či nikoliv. Pokud syn dostává od otce pouze kapesné za domácí práce a nikoliv výživné, může požádat otce, aby mu také poskytoval výživné, případně se s návrhem (žalobou) na určení výživného obrátit přímo na soud. Vzory návrhu na určení výživného najde Váš syn na internetu nebo mu s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.