Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel má dceru (26 let), školu již ukončila a manžel řádně stále platí výživné ač se s dcerou 20 let neviděl. Víme, že je dcera postižená, ale nevíme jak moc (jako malá měla vadu nohou, ale žádné jiné nebylo zřejmé). Matka, kterou jsme kontaktovali tvrdí, že je dceřin opatrovník, ale manželovi odmítá ukázat listinu opatrovníka a odmítá sdělit skutečný zdravotní stav dcery.

Vyhrožuje, že pokud nebude dál platit, udá ho na PČR za neplacení výživného. Chtěla bych vědět, jak máme postupovat a kde informace zjistit. Pokud je dcera postižená vážně, samozřejmě se platit výživné bude dál, ale jde také o to, že výživné musíme posílat na účet matky, jelikož odmítá sdělit č. ú. dcery a manžel nemá jistotu, že opravdu jsou peníze využité pro dceru. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost Vašeho manžela trvá do doby, dokud dcera není schopná živit se sama. Vyživovací povinnost by tedy standardně skončila ukončením dceřina studia a jejím nástupem do zaměstnání. Jestli je ale dceřino zdravotní postižení takového rozsahu, že není - a nikdy nebude - schopná se sama živit, může vyživovací povinnost Vašeho manžela vůči dceři trvat celý život. Vaše dcera ani její matka - ať už je či není jejím opatrovníkem - nemá povinnost informovat Vašeho manžela o tom, zda dcera po ukončení studia začala vykonávat výdělečnou činnost či nikoliv, má ale povinnost sdělit (a doložit) tyto skutečnosti na žádost soudu.
Doporučuji tedy Vašemu manželovi kontaktovat ještě jednou dceřinu matku a požádat ji o sdělení informací o dceři a jejím zdravotním stavu s tím, že pokud odmítne tyto informace poskytnout, podá Váš manžel k soudu návrh na ukončení (zrušení) vyživovací povinnosti. Jestliže dohoda s dceřinou matkou nebude možná, doporučuji opravdu podat k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na ukončení vyživovací povinnosti, ale během řízení dál hradit výživné, aby dceřina matka nemohla podat trestní oznámení a/nebo dlužné výživné exekučně vymáhat. Vzory návrhu na ukončení (zrušení) vyživovací povinnosti najde Váš manžel k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden či oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. Na výzvu soudu budou muset dcera a její matka soudu sdělit, zda je dcera schopná vykonávat výdělečnou činnost a sama se živit a tyto skutečnosti doložit. Váš manžel pak bude mít možnost se s těmito informacemi seznámit. Soud pak buď návrhu Vašeho manžela vyhoví a jeho vyživovací povinnost vůči dceři ukončí (zruší), nebo v případě, že dcera opravdu není schopná živit se sama, bude jeho vyživovací povinnost pokračovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.