Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Exmanželka žádala o navýšení výživného. U soudu prokazatelně lhala. Mimo jiné v popisu své životní situace a životních nákladů a nákladů na bydlení. U soudu vypověděla, že v bytě žije sama se synem bez přítele, přítel ji tam jen občas navštěvuje.

Její přítel v té době a i současné má trvalý pobyt, sídlo podnikání a pravděpodobně i z pohovoru syna na OSPOD je zřejmé že přítel ex manželky domácnost obývá trvale. Co mohu v této situaci dělat? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:

Své vyjádření k návrhu na zvýšení výživného můžete kdykoliv během soudního řízení doplnit, a to i v případě, že jste své (písemné) vyjádření soudu již zaslal. Doporučuji tedy soudu zaslat sdělení, ve kterém uvedete, že se domníváte, exmanželčin partner s ní žije ve společné domácnosti. Pokuste se svá tvrzení doložit argumenty, které si soud bude moci ověřit. Jako důkazy můžete také navrhnou výslech svědků - kromě exmanželky i výslech jejího partnera nebo Vašeho syna - pro něj by ale mohla být výpověď u soudu traumatickým zážitkem. Bude pak záležet na soudu, zda Vaší žádosti vyhoví a například předvolá partnera k výslechu nebo se pokusí obstarat si důkazy o skutečném počtu osob v domácnosti jiným způsobem.
Můžete také kontaktovat Vaši exmanželku, sdělit jí, že dle Vašeho názoru předala soudu nepravdivé informace a pohrozit jí podáním trestního oznámení pro trestný čin křivé výpovědi. Podle § 346 trestního zákoníku totiž platí, že: Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. Můžete tedy exmanželku upozornit na to, že pokud informace, které sdělila soudu, neuvede na pravou míru, podáte na ni trestní oznámení pro křivou výpověď.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.