Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně výše alimentů. Platím na dcery alimenty řádně a ještě o 1.000 Kč více a přispívám na školu i kupuji výbavu do školy. Ošacení na dcery si kupuji. Platím dcerám životní pojištění po 500 Kč. Matka zažádala o navýšení výživného. Chci se zeptat, jestli má vliv na alimenty, matky zkrácená pracovní doba (asistentka pedagoga).

Pobírá dávky na bydlení, daňovou úlevu, přídavky na dcery. Dcery si beru pravidelně dle soudu. V návrhu na zvýšení alimentů, matka podává lživé informace a poškozuje otce. Nepřispívá, vše platí sama. Je možné se proti tomuto bránit u soudu. Děkuji Standa.

 

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník upravuje vyživovací povinnost rodičů vůči dětem poměrně obecně, když říká, že: Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (vašich dcer) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů obou rodičů soud zkoumá například i to, zda se některý z rodičů nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti. Podle § 923 odst. 1 občanského zákoníku pak platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.
Šance na změnu výživného je tedy zejména tehdy, pokud se od posledního určení výše výživného změnila finanční situace jednoho nebo obou rodičů a/nebo pokud došlo k nárůstu nákladů spojených s výchovou a výživou dcer. Soud tedy bude zkoumat, zda od posledního určení výše výživného došlo k takové změně, která by navýšení výživného opravňovala. Pokud ale matka například v době předchozího určení výživného pracovala na plný úvazek a nyní mí kratší pracovní dobu, bude se soud zajímat i o to, z jakého důvodu se vzdala vyššího příjmu ze zaměstnání.
Soud Vás vyzve, abyste se k návrhu matky na zvýšení výživného vyjádřil. Jestliže matka v návrhu uvádí nepravdivé informace, rozhodně na to soud ve svém vyjádření upozorněte a uveďte je na pravou míru. Současně soudu sdělte a doložte, jaké částky matce pravidelně posíláte a jaké náklady nad rámce stanoveného výživného hradíte. Pokud soud i přesto matčině návrhu vyhoví a výživné zvýší, můžete se proti rozhodnutí soudu ve stanovené lhůtě odvolat. Pro úplnost ale dodávám, že odvolání nemá odkladný účinek - to znamená, že i když podáte odvolání, budete povinen hradit matce výživné v nově stanovené výši. Další možností, jak dát najevo nesouhlas s případnou novou výší výživného, je přestat hradit ostatní náklady - nejste totiž povinen hradit žádné náklady nad rámec soudem stanoveného výživného.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.