Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Dotaz k výpočtu výživného. Pokud otec dítěte odmítne doložit soudu své příjmy. Podle občanského zákoníku § 916 se píše, že soud v takovém případě vychází z pětadvacetinásobku životního minima jednotlivce. Nikde se ale neuvádí, jestli je tento pětadvacetinásobek počítaný jako hrubý příjem, z kterého bude dále odečteny odvody na sociální/zdravotní a až následně vypočteny alimenty, nebo zda se to považuje jako jeho čistý příjem, od kterého se pak podle tabulek vypočítává výše výživného. Ideálně znázornit prosím na konkrétním příkladu. Děkuji za odpověď, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Paragraf 916 občanského zákoníku říká, že: Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.
Přestože v tomto ustanovení občanského zákoníku není výslovně uvedeno, zda má být pětadvacetinásobek částky životního minima považován za hrubý nebo čistý příjem, jedná se o "fiktivní" příjem, ze kterého může být určeno výživné - soud tedy s touto částkou může pracovat jako s čistým příjmem. Protože většina obyvatel České republiky tohoto příjmu nedosahuje, v praxi většinou postačí, pokud soud upozorní výživou povinného rodiče na to, že v případě nedoložení veškerých příjmů a majetku může tímto způsobem postupovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.