Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Expřítel platí na syna běžné výživné ve výši 4.000 Kč a dlužné výživné určeno zpětně soudem (rozsudek letos (2022) březen) ve výši 1.000 Kč (splaceno 10.000 Kč z 20.000 Kč). Současný manžel podal žádost o osvojení mého syna se souhlasem biologického otce syna, který se se synem nevídá a ani z jedné strany není zájem (syn 5 let).

Nyní je žádost čerstvě podaná na soudu, ještě nás nekontaktoval ani OSPOD a ani soud. V jaké chvíli přestává expřítel platit výživné? Jak soud určí opatrovníka manžela? Nebo až po rozsudku? V poradně nám bylo sděleno, že pokud po dobu 3 měsíců expřítel nevezme zpět svůj souhlas pak OSPOD přidělí synovi opatrovníka, expřítele zbaví rodičovských práv a povinností a dá dočasně do doby před osvojením syna do péče osvojiteli, tedy manželovi. V tuto chvíli pak pozbývá povinnosti expřítel platit výživné? Pokud do rozsudku nebude dlužné splaceno (to zpětné), pak propadá nebo jej musí expřítel doplatit či daným dnem kdy mu končí vyživovací povinnosti končí i ta povinnost hradit zpětné výživné? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
K osvojení dítěte je zapotřebí souhlasu obou jeho rodičů. Podle § 817 občanského zákoníku lze souhlas k osvojení odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl souhlas dán. Po uplynutí těchto tří měsíců lze souhlas dovolat za předpokladu, že osvojované dítě ještě nebylo předáno do péče osvojitele (Vašeho manžela) před osvojením. Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. O takovém předání dítěte do péče rozhoduje soud. Péče o dítě v době před uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péčí před osvojením. Po tuto dobu má ten, komu bylo dítě předáno do péče, pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je, nemá ale vůči dítěti ještě vyživovací povinnost.
Podle § 825 občanského zákoníku se po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, pozastavuje výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Soud jmenuje poručníkem osvojovaného dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), ledaže byl poručník jmenován již dříve. Podle § 829 občanského zákoníku pak platí, že: Po dobu, v níž je dítě v péči osvojitele, se pozastavuje dříve stanovená vyživovací povinnost jiné osoby k dítěti.
Z výše uvedeného vyplývá, že jakmile soud rozhodne o tom, že Váš syn bude předán do péče Vašeho manžela před osvojením, bude vyživovací povinnost Vašeho expřítele pozastavena. Váš expřítel tedy nebude mít povinnost hradit běžné výživné od doby, kdy rozhodnutí soudu o svěření syna do péče před osvojením nabude právní moci. Dlužné výživné by měl ale Váš expřítel doplatit v každém případě, protože se jedná o výživné za dobu před osvojením dítěte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.